Typ Data otwarcia Tytuł
Przetargi 27.11.2015 KWK C/11/15 – Uruchomienie systemu bezpieczeństwa i dyspozytorskiego wraz z systemem łączności ogólnozakładowej Szczegóły
Przetargi 29.12.2015 KWK M/48/15/16 – Wykonanie usługi inertyzacji w celu profilaktyki p.poż Szczegóły
Przetargi 28.12.2015 CZOK/58/15/16 – Dostawa armatury w ramach zadania zabudowa kompletnych stanowisk pompowych (nr 1,2 i 3) Szczegóły
Przetargi 30.12.2015 CZOK/69/15/16 – Dostawa kuponów żywieniowych Szczegóły
Przetargi 01.12.2015 SRK/TZ/KWK M-2265-66/15/16 – Wykonanie napraw, przeglądów okresowych, serwisów kalorymetru typu C 500 oraz legalizację bomb kalorymetrycznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. KWK „Makoszowy” na 2016r. Szczegóły
Przetargi 30.11.2015 SRK/TZ/KWK M-2265-79/15/16 – Remont i legalizacja metanomierzy przenośnych Szczegóły
Przetargi 27.11.2015 SRK/TZ/KWK BD-2265-07/15 – Dostawa spoiwa mineralno-cementowego Szczegóły
Przetargi 27.11.2015 SRK/TZ/KWK M-2265-84/15 – Dostawa kruszarki do głębokiego rozdrabniania prób dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy. Szczegóły
Przetargi 30.11.2015 SRK/TZ/KWK M-2265-49A/15/16 – Dostawa absorbentu sodowo-wapniowego ditlenku węgla Szczegóły
Przetargi 13.01.2016 KWK M/43/15/16 – Dostawa klejów poliuretanowych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych Szczegóły
« 1 2 301 302 303 304 305 322 323 »