Typ Data otwarcia Tytuł
Przetargi 17.10.2017 KWK P/06/17/18 „Likwidacja szybu „Otylia” Szczegóły
Przetargi 13.10.2017 KWK K/07/17/18 Dokumentacja hydrogeologiczna złoża węgla kamiennego….. Szczegóły
Przetargi 11.10.2017 SRK/TZ/KWK W – 2265-07/17- Oprac.projektu tech. likw.szybu „Wschodni” Szczegóły
Przetargi 11.10.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-20A/17- Dostawa baterii i akumulatorów Szczegóły
Przetargi 20.10.2017 KWK J-M/18/17 Wykonanie tam izolacyjnych murowanych i korków izolacyjnych przeciwwybuchowych w wyrobiskach Oddziału KWK „Jas Mos” Szczegóły
Przetargi 16.10.2017 CZOK/45/17/18 Świadczenie usług w zakresie dźwigów specjalistycznych… Szczegóły
Przetargi 12.10.2017 SRK/TZ/KWK M–2265–15/17 – Część I: Pomiary deformacji Terenu Górniczego „Makoszowy II”, obserwacje geodezyjne na terenie zakładu wraz z obiektami podstawowymi – szyb I. Część II: Pomiary i analizy sieci punktów obserwacyjnych na Terenie Górniczym „Makoszowy II” pomiar i analiza lustra wody w studniach i zbiornikach wodnych i przepływów w ciekach na powierzchni terenu górniczego. Szczegóły
Przetargi 11.10.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-57/17 Serwis systemu monitorowania stanu technicznego wentylatorów… Szczegóły
Przetargi 13.10.2017 KWK M/11/17 – „Likwidacja budynku niedokończonej kotłowni wraz z pomostem nawęglania” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Szczegóły
Przetargi 13.10.2017 BZ/04/17/18 – WYKONANIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 122 123 »