Typ Data otwarcia Tytuł
Przetargi 10.05.2019 R-MW-0006/19 „Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział w Mysłowicach, KWK „Mysłowice-Wesoła I” przez kwalifikowane służby ochrony.” Szczegóły
Przetargi 10.05.2019 BZ/09A/18/19 Wycena składników majątku SRK S.A. … Część I: powiaty:….Część II: woj.małopolskie Szczegóły
Przetargi 08.05.2019 R-CZOK-0007/19-1„Naprawa rur” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział CZOK w Czeladzi Szczegóły
Przetargi 15.05.2019 R-RY-0003/19-Projekty techniczne rozbiórki 15 obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami dla SRK S.A. Oddział KWK „Rydułtowy I”. Szczegóły
Przetargi 16.05.2019 ZP-C-0004/19: Uprzątnięcie, wywóz i utylizacja odpadów pochodzenia komunalnego znajdujących się na terenie pn. zdegradowane tereny leśne pole F-1 w Bytomiu-Miechowicach Szczegóły
Przetargi 07.05.2019 ZP-BZ-0005/19 Dostawa wody mineralnej dla SRK S.A. i jej Oddziałów na 2019r. Szczegóły
Przetargi 13.05.2019 Wykonanie audytu efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016r. o efektywności energetycznej dotyczącego przedsięwzięcia: „Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w wyniku zmiany systemu odwadniania ze stacjonarnego na głębinowy w Pompowni „Jan Kanty”” Szczegóły
Przetargi 10.05.2019 RO-P-0031-19 Zakup wraz z dostawą 3 szt. elektromagnesów ryglujących Szczegóły
Przetargi 06.05.2019 RO-P-0030-19 Wymiana wymiennika ciepła JAD-M650 Szczegóły
Przetargi 10.05.2019 RO-KCL-0018/19 – „Wykonanie w 2019 roku okresowych przeglądów i konserwacji klimatyzatorów użytkowanych w SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej” Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 286 287 »