Typ Data otwarcia Tytuł
Przetargi 12.04.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-1/16 Świadczenie usług serwisowych Szczegóły
Przetargi 05.05.2016 KWK M/21/16 – Dostawa noży kombajnowych do organów urabiających Szczegóły
Przetargi 04.04.2016 SRK/TZ/CZOK-2265-13/16 – Zadanie 1. Ekspertyza budowlana wieży szybowej szybu „Gigant” Pompownia „Pstrowski” Zadanie 2. Ekspertyza budowlana wieży szybowej szybu „Wentylacyjno- Podsadzkowy” Pompownia „Powstańców Śląskich- Bytom I” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły
Przetargi 06.04.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-20/16 „Dostawa Fabrycznie nowych stropnic stalowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu Kopalnia Węgla Kamiennego „Makoszowy” Szczegóły
Przetargi 06.04.2016 SRK/TZ/CZOK-2265-8/16 Część I: dostawa 80 szt. akumulatorów Ni-Mh do lamp górniczych GLN 2LA Część II: dostawa materiałów eksploatacyjnych górniczych Szczegóły
Przetargi 04.04.2016 SRK/TZ/CZOK-2265-11/16 Projekt modernizacji zasilania Pompowni Siemianowice Szczegóły
Przetargi 05.04.2016 KWK C/01A/16 Wykonanie napraw i remont silników elektrycznych, maszyn elektrycznych oraz zabezpieczenia awaryjnego dla silników maszyn wyciągowych dla KWK „Centrum” Szczegóły
Przetargi 04.04.2016 SRK/TZ/AZM-2265-2-16 – Wykonanie inwentaryzacji budowlanej nieruchomości Szczegóły
Przetargi 05.04.2016 KWK BD/08/16 Dostawa spoiwa mineralno-cementowego Szczegóły
Przetargi 05.04.2016 SRK/TZ/CZOK-2265- 9/16/17 – „Szkolenie pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń”. Szczegóły
« 1 2 91 92 93 94 95 122 123 »