Typ Data otwarcia Tytuł
Przetargi 04.08.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-19/16- „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Szczegóły
Przetargi 03.08.2016 SRK/TZ/KWK M- 2265-46/16- „Dostawa części do kopalnianych wozów osobowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy”. Szczegóły
Przetargi 04.08.2016 SRK/TZ/KWK A-2265-06/16 Wykonanie aktualizacji projektów likwidacji szybów „Chrobry I” i „Ryszard II” Szczegóły
Przetargi 29.07.2016 SRK/TZ/KWK BD-2265-10/16 – Dostawa drewna kopalnianego i wyrobów drewnianych Szczegóły
Przetargi 03.08.2016 SRK/TZ/AZM–2265-5/16 – Część I: „Roboty ogólnobudowlane i elektryczne w budynku mieszkalnym w Sosnowcu przy ul. Klimontowskiej 17 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A ” Część II: „Wymiana trzech ścianek oszklonych w wejściach do budynku wraz z wymianą wejściowych drzwi do klatek schodowych w budynku mieszkalnym w Będzinie przy ul. Kolejowa 22 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” Szczegóły
Przetargi 04.08.2016 CZOK/43/16 – „Usunięcie zagrożenia dla pompowni”… Szczegóły
Przetargi 26.07.2016 KWK MY /03A/16 – Projekt techniczny wraz z kosztorysem infrastruktury… Szczegóły
Przetargi 25.07.2016 KWK MY/04/16- „Wykonanie napraw i remontów silników elektrycznych, maszyn elektrycznych oraz zabezpieczenia awaryjnego dla silników maszyn wyciągowych dla KWK „Mysłowice”. Szczegóły
Przetargi 27.07.2016 KWK M/31/16 – „Dostawa elementów tras kolejek podwieszanych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w roku 2016. (nr grupy materiałowej 295-20)… Szczegóły
Przetargi 22.08.2016 CZOK/17A/16 – Dostawa pompy dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Szczegóły
« 1 2 92 93 94 95 96 146 147 »