RO-JM-0022/19 Przegląd okresowy sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości firmy „Protekt” Łódź dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju.

Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego (EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i oświadczenia złożone w formie elektronicznej nie wymagają podpisu kwalifikowanego.

 

Odnośnik do składania ofert (EFO):

https://efo.coig.biz/inquiries/show/8b7b2345-eb09-4f03-a5e3-5e567bbf4e49

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Zapytania ofertowe
    • Termin składania ofert 18.04.2019
    • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian