R-AZM-0005/19 Część I – Naprawa pokrycia dachowego garażów w Gliwicach ul. Nowy Świat 6 Część II – Remont instalacji elektrycznej w Gliwicach ul. Górnych Wałów 31 klatka II

R-AZM-0005/19

Część I – Naprawa pokrycia dachowego garażów w Gliwicach ul. Nowy Świat 6, Część II – Remont instalacji elektrycznej w Gliwicach ul. Górnych Wałów 31 klatka II

Wadium do przetargu: Część I – 3 000,00 zł, Część II – 1 000,00 zł

UWAGA
Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i oświadczenia złożone w formie elektronicznej nie wymagają podpisu kwalifikowanego
Odnośnik do adresu strony internetowej poniżej (kliknąć)

Załącznik nr 1 do WO

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 24.05.2019
    • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian