R-C-0021/19 „Świadczenie usług serwisowych i remontowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“

„Świadczenie usług serwisowych i remontowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ w tym:

Część I – Legalizacja i naprawa przyrządów pomiarowych produkcji Drager                                                                

Część II – Przegląd, legalizacja i naprawa sprzętu ratowniczego produkcji Faser

Część III – Legalizacja i naprawa przyrządów pomiarowych produkcji Carbo-Toka

Część IV – Legalizacja i naprawa przyrządów pomiarowych produkcji Carboautomatyka

Część V – Wzorcowanie i naprawa przyrządów pomiarowych produkcji JM Display

Część VI – Legalizacja i naprawa przyrządów pomiarowych produkcji Sevitel

Część VII – Wzorcowanie i naprawa psychrometrów aspiracyjnych                                                                               Część VIII – Przegląd, naprawa i kalibracja AspiratorówAP-2000 EX

UWAGA

Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i oświadczenia złożone w formie elektronicznej nie wymagają podpisu kwalifikowanego

Odnośnik do adresu strony internetowej poniżej (kliknąć)

Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego

WADIUM:Część I – 1900,00 zł Część II – 1 600,00 zł Część III – 580,00 Część IV – 430,00 zł Część V – 530,00 zł Część VI – 350,00Część VII – 230,00 zł Część VIII – 220,00 zł

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 22.07.2019
    • Godzina składania ofert 9:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian