R-C-0025/19 „Świadczenie usług serwisowych: Część I : urządzeń łączności i sygnalizacji szybowej typu ECHO, Część II : układów łączności szybowej iskrobezpiecznej typu ITS, Część III : urządzeń łączności szybowej telefonicznej typu TS-32 Część IV : układów łączności szybowej iskrobezpiecznej typu SLS-15 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu.”

„Świadczenie usług serwisowych:
Część I : urządzeń łączności i sygnalizacji szybowej typu ECHO,
Część II : układów łączności szybowej iskrobezpiecznej typu ITS,
Część III : urządzeń łączności szybowej telefonicznej typu TS-32
Część IV : układów łączności szybowej iskrobezpiecznej typu SLS-15
dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu.”

Wysokość wadium:
Część I: 2 000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych 00/100)
Część II: 600,00 zł ( słownie: sześćset złotych 00/100)
Część III: 1 500,00 zł ( słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)
Część IV: 700,00 zł ( słownie: siedemset złotych 00/100)
UWAGA
Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i oświadczenia złożone w formie elektronicznej nie wymagają podpisu kwalifikowanego
Odnośnik do adresu strony internetowej poniżej (kliknąć)

Załącznik nr 1 do WO

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 20.08.2019
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian