R-C-0026/19 Usługi w zakresie sprzętu ciężkiego w 2020 r. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Część I – usługa koparką, Część II – usługa zwyżką, Część III – usługa żurawiem samochodowym samojezdnym, Część IV – usługa urządzeniem typu WUKO.

Usługi w zakresie sprzętu ciężkiego w 2019 r. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“

Część I – usługa koparką,

Część II – usługa zwyżką,

Część III – usługa żurawiem samochodowym samojezdnym,

Część IV – usługa urządzeniem typu WUKO.

Część I: 800,00 zł ( słownie: osiemset  złotych 00/100)

Część II:  400,00 zł ( słownie: czterysta złotych 00/100)

Część III: 100,00 zł ( słownie: sto złotych 00/100)

Część IV: 100,00 zł ( słownie: sto złotych 00/100)

UWAGA

Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i oświadczenia złożone w formie elektronicznej nie wymagają podpisu kwalifikowanego

Odnośnik do adresu strony internetowej poniżej (kliknąć)

Załącznik nr 1 do WO -Formularz ofertowy

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 23.08.2019
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian