R-C-0034/19 Dostawa materiałów i części zamiennych do eksploatowanych maszyn i urządzeń szybowych oraz energomechanicznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” W tym: Część I – dostawa blach i kątowników, Część II – dostawa zaworów i manometrów, Część III – dostawa armatury C.O. oraz sanitarnej, Cześć IV – dostawa kompletnych szelek bezpieczeństwa w formie zestawów, Część V – dostawa farb, lakierów, nafty, benzyny ekstrakcyjnej, węglanu sodu, czyściwa oraz środka zapobiegającego wyrastaniu trawy, Część VI – dostawa środków smarnych, Część VII – dostawa osprzętu informatycznego, Część VIII – dostawa łożysk, Część IX – dostawa liny stalowej Ø 8, Część X – dostawa śrub i nakrętek, Część XI – dostawa uszczelek.

Dostawa materiałów i części zamiennych do eksploatowanych maszyn i urządzeń szybowych oraz energomechanicznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”  W tym:

Część I       – dostawa blach i kątowników,

Część II     – dostawa zaworów i manometrów,

Część III    – dostawa armatury C.O. oraz sanitarnej,

Cześć IV    – dostawa kompletnych szelek bezpieczeństwa w formie zestawów,

Część V     – dostawa farb, lakierów, nafty, benzyny ekstrakcyjnej, węglanu sodu, czyściwa oraz środka zapobiegającego wyrastaniu trawy,

Część VI    – dostawa środków smarnych,

Część VII  – dostawa osprzętu informatycznego,

Część VIII – dostawa łożysk,

Część IX    – dostawa liny stalowej Ø 8,

Część X     – dostawa śrub i nakrętek,

Część XI    – dostawa uszczelek.

Wadium:

Część I      – 1 000,00 zł           Część II     –    230,00 zł           Część III   –    250,00 zł Cześć IV   –     490,00 zł           Część V     –    320,00 zł           Część VI   –     540,00 zł Część VII  –      150,00 zł         Część VIII   –   680,00 zł           Część IX       – 330,00 zł Część X         – 600,00 zł          Część XI        – 500,00 zł

UWAGA
Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i oświadczenia złożone w formie elektronicznej nie wymagają podpisu kwalifikowanego
Odnośnik do adresu strony internetowej poniżej (kliknąć)

Załącznik

 

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 23.08.2019
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian