R-CZOK-0001/19-1 „Dostawa sond hydrostatycznych dla Oddziału CZOK w Czeladzi”

„Dostawa sond hydrostatycznych dla Oddziału CZOK w Czeladzi”

Wadium: 1 200,00 zł

UWAGA
Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i oświadczenia złożone w formie elektronicznej nie wymagają podpisu kwalifikowanego
Odnośnik do adresu strony internetowej poniżej (kliknąć)

Załącznik

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 22.03.2019
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian