R-CZOK-0022/19-Dostawa materiałów do wzmocnienia wyrobisk górniczych: Część I: Dostawa odrzwi obudowy chodnikowej. Część II: Dostawa strzemion obudowy chodnikowej. Część III: Dostawa rozpór obudowy chodnikowej. Część IV: Dostawa okładziny żelbetowej do obudowy chodnikowej. Część V: Dostawa siatki naprawczej bazaltowej

Dostawa materiałów do wzmocnienia wyrobisk górniczych:

Część I:    Dostawa odrzwi obudowy chodnikowej.

Część II:   Dostawa strzemion obudowy chodnikowej.

Część III:  Dostawa rozpór obudowy chodnikowej.

Część IV:  Dostawa okładziny żelbetowej do obudowy chodnikowej.

Część V:   Dostawa siatki naprawczej bazaltowej

Wadium :

Część I  1 700,00 PLN, Część II 150,00 PLN, Część III 350,00 PLN, Część IV 1 000,00 PLN, Część V 600,00 PLN

 

UWAGA

Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i oświadczenia złożone w formie elektronicznej nie wymagają podpisu kwalifikowanego

Odnośnik do adresu strony internetowej poniżej (kliknąć)załącznik nr 1 do WO Formularz Ofertowy

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 10.06.2019
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian