Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/NZ/KWK WII-2265-11/18Opracowanie projektu technicznego likwidacji szybu „Pułaski” wraz z kosztorysem inwestorskim dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń Oddział KWK „Wieczorek II” w Katowicach. 11:19 23-07-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-39/18 „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku dyrekcji , hali sprężarek (wymiennikownia ciepła W2 wraz z warsztatami) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ 11:00 23-07-2018 Przetargi Szczegóły
KWK M/06/18 – „Likwidacja szybu IV z przynależną infrastrukturą w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu.” 09:29 23-07-2018 Przetargi Szczegóły
KWK B/05A/18 Bieżąca konserwacja, udrażnianie i czyszczenie rowów….. 09:17 23-07-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/23/18 – „Dostawa materiałów do wzmocnienia wyrobisk górniczych. Część I – Dostawa odrzwi obudowy chodnikowej Część II – Dostawa strzemion obudowy chodnikowej Część III – Dostawa rozpór obudowy chodnikowej Część IV – Dostawa okładziny żelbetowej do obudowy chodnikowej Część V – Dostawa blach okładzinowych do obudowy chodnikowej Część VI – Dostawa siatki okładzinowej (zgrzewanej) do obudowy chodnikowej Część VII – Dostawa stóp podporowych Część VIII – Dostawa uchwytów zaciskowych do mocowania siatki naprawczej Część IX – Dostawa siatki naprawczej bazaltowej” 08:49 23-07-2018 Przetargi Szczegóły
KWK C/09A/18 – Roboty likwidacyjne w szybie „Budryk” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” w tym: Etap I – Likwidacja urządzeń przyszybowych i kieszeni skipowych na poziomie 774m w górniczym wyciągu szybowym szybu „Budryk” – przedział zachodni Etap II – Likwidacja sztucznego dna i zbiornika przepadu poniżej poziomu 774m w górniczym wyciągu szybowym szybu Budryk przedział zachodni wraz z odtworzeniem muru szybowego” 08:46 23-07-2018 Przetargi Szczegóły
KWK A/03/18 Likwidacja wieży wyciągowej szybu „Chrobry I” wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji integralnie związanych z tym obiektem dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Anna” w Pszowie” 08:26 23-07-2018 Przetargi Szczegóły
KWK C/04/18 Budowa nowej rozdzielni 6kV… 07:34 23-07-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/18A/18 „Szycie kompletnych mundurów górniczych dla pracowników SRK S.A. w Bytomiu” 14:25 21-07-2018 Przetargi Szczegóły
KWK M/05/18 Likwidacja szybu III wraz z przynależną infrastrukturą…….. 14:48 20-07-2018 Przetargi Szczegóły