Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
CZOK/27/17 „Wykonanie napraw i remontów silników elektrycznych, 14:52 21-07-2017 Przetargi Szczegóły
BZ/03A/17 – „Wykonanie w trybie awaryjnym powierzchniowej okrywy izolacyjnej na powierzchniowo zapożarowanej części hałdy 7/4 na Polu Słupiec w Nowej Rudzie” 14:26 21-07-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/BZ-2265-09/17 – „Dostawa materiałów biurowych dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Wieczorek I” i KWK „Krupiński”… 14:23 21-07-2017 Przetargi Szczegóły
KWK M/07/17 Dostawa spoiwa mineralno-cementowego 14:23 21-07-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/AZM-2265-04/17 Remont instalacji elektrycznej II części dla Oddziału w Bytomiu AZM 13:57 21-07-2017 Przetargi Szczegóły
BZ/03/17 – „Wykonanie w trybie awaryjnym powierzchniowej okrywy izolacyjnej na powierzchniowo zapożarowanej części hałdy 7/4 na Polu Słupiec w Nowej Rudzie” 13:37 21-07-2017 Przetargi Szczegóły
KWK BD/16/17 Likwidacja Szybu „Czułów” wraz z wyposażeniem…. 13:37 21-07-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/31A/17 – Dostawa rur dla Oddziału w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń 13:36 21-07-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK P– 2265 –04/17 Ekspertyza dotycząca możliwości skierowania wód dopływających do KWK „Pokój I” do kopalń sąsiednich po likwidacji Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I” 13:20 21-07-2017 Przetargi Szczegóły
KWK M/06A/17 „Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w nawierzchni ulicy Brzeg w Przyszowicach – remont przez przedsiębiorcę” 13:02 21-07-2017 Przetargi Szczegóły