Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK J-M/14/17 „Likwidacja 20 obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami dla SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” IV Części 14:35 22-09-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK J-M-2265-08A/17 Dostawa produktu ubocznego…. 09:50 22-09-2017 Przetargi Szczegóły
KWK M/08/17 Dostawa materiałów budowlanych do budowy tam izolacyjnych.. 07:56 22-09-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-13/17 „Świadczenie usług serwisowych kolejek własnych produkcji FAMUR S.A.- Systemy Transportowe PIOMA eksploatowanych w SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy w 2017r.” 07:45 22-09-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK /36/17 – „Dostawa materiałów szybowych” – dla Oddziału CZOK Części I -XI 15:24 21-09-2017 Przetargi Szczegóły
KWK MY/03A/17 Przystosowanie infrastruktury powierzchniowej przy szybie „Wschodnim II”…… 13:52 21-09-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK J-M-2265-07/17 „Dostawa samochodu służbowego do przewozu osób dla Oddziału SRK S.A. KWK „Jas-Mos” 13:42 21-09-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK P-2265-12/17 „Remont kapitalny pompy OW-100B/9 dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej” 13:02 21-09-2017 Przetargi Szczegóły
KWK W/03/17 Likwidacja szybu „Poniatowski” wraz z wyposażeniem 12:04 21-09-2017 Przetargi Szczegóły
KWK K/04/17/18 – Opracowanie: Dodatek nr 5 do dokumentacji geologicznej złoża węgla kamiennego KWK „Krupiński”… 09:34 21-09-2017 Przetargi Szczegóły