Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK M/05/17 „Aktualizacja modelu odwadniania i zabezpieczenia czynnych zakładów górniczych przed zagrożeniem wodnym, z uwzględnieniem obecnej sytuacji hydrogeologicznej – Etap I i Etap II” 07:00 29-05-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/10/17/18 Dostawa pomp 06:33 29-05-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/06/17/18 „Dzierżawa stałych łącz światłowodowych symetrycznych dla potrzeb łączności ogólnozakładowej, łączności alarmowo-rozgłoszeniowej, łączności dyspozytorskiej oraz transmisji danych w ruchu zakładu górniczego Oddziału CZOK w Czeladzi” 13:39 26-05-2017 Przetargi Szczegóły
KWK MY/06/17 – Likwidacja szybu „Łokietek” wraz z wyposażeniem w SRK S.A. w Bytomiu, oddział KWK „Mysłowice” w Mysłowicach. 13:27 26-05-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/22/17 Dostosowanie tamy wodnej do nowych warunków hydrogeologicznych 13:04 26-05-2017 Przetargi Szczegóły
KWK/03/17 Dostawa narzędzi, sprzętu, materiałów i wyposażenia do pompowni i warsztatu Cz. I-IV 12:03 26-05-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/09/17 – „Rozbudowa rozdzielni 6 kV zasilającej urządzenia pompowni głębinowej „Saturn” w Czeladzi, Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. 11:34 26-05-2017 Przetargi Szczegóły
KWK C/17/17 – „ Dostawa rur stalowych Dn 350 z wykładką z polietylenu dla Oddziału SRK KWK „Centrum” … 10:59 26-05-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK-2265-04/17 – „Przeglądy techniczne oraz naprawy agregatu pompowego Geco Power SPD 6/57 w ramach realizacji zadania pn. „Utrzymanie w 2017r i 2018r. przepompowni Wiadukt na terenie Gminy Piekary Śląskie i okresowa likwidacja zalewiska w rejonie przepompowni Staw 10” dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji 10:10 26-05-2017 Przetargi Szczegóły
KWK C/20/17 Dostawa aparatów ewakuacyjnych CAREvent® DRA lub równoważnych 09:59 26-05-2017 Przetargi Szczegóły