Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
R-S-0017/19 Prowadzenie obserwacji sejsmologicznej wraz z interpretacją wstrząsów sejsmicznych w obszarze górniczym SRK S.A. KWK „Śląsk” w latach 2019 – 2021. 12:23 05-09-2019 Przetargi Szczegóły
RO-CZOK-0034/19 – Dostawa zacisków linowych dla Oddziału CZOK 12:18 05-09-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-WII-0006/19 „Wykonanie projektu budowlanego oraz wykonanie robót budowlanych związanych z remontem dachu budynku wpisanego do rejestru zabytków Budynku Biurowego – Dyrekcji i Cechowni przy ul. Szopienickiej 58 w Katowicach w Oddziale Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. KWK „Wieczorek I” i „Wieczorek II” w Katowicach przy ul. Szopienickiej 58: Zadanie 1. Wykonanie projektu budowlanego Zadanie 2. Roboty budowlane związane z remontem dachu” 11:17 05-09-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-KCL-0010/19 „Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym położonym w Bytomiu przy ul. Braci Śniadeckich 2, poprzez wykonanie pionowej rektyfikacji budynku wraz z robotami przygotowawczymi, remontowymi i towarzyszącymi”. 07:15 04-09-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-S-0006/19: Remonty i naprawy silników w 2019 r. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział KWK „Śląsk” 13:49 03-09-2019 Przetargi Szczegóły
R-AZM -0009/19 – Część I: Remont dachu komórek gospodarczych….Część II: Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym… 12:42 03-09-2019 Przetargi Szczegóły
RO-WII-0033/19 Serwis klimatyzatorów typu split dla Oddziału KWK Wieczorek II. 08:25 03-09-2019 Przetargi Szczegóły
RO-KCL-0025/19 – Dostawa detektora wielogazowego dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji 12:06 02-09-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-B-0006/19: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie rektyfikacji pionowej i remontu budynku szkoły – Gimnazjum nr 2 przy ulicy Lipowej 3 w Brzeszczach, wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii i pozwolenia na budowę”. 09:38 02-09-2019 Przetargi Szczegóły
KWK K/33/18/19: „Rozbiórka 8 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A., KWK „Krupiński” Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia.” 12:18 30-08-2019 Przetargi Szczegóły