Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/NZ/KWK K–2265–12A/18 Doraźne udrażnianie i czyszczenie ciągów kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, studzienek, rząpi i komór oraz przepustów przy użyciu urządzenia specjalistycznego typu WUKO dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” 12:27 15-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/CZOK– 2265 –12/18 Remont kapitalny rozrusznika ARW2c dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń 10:47 15-05-2018 Przetargi Szczegóły
KWK C/03B/18 Roboty górnicze …. 08:29 15-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK B – 2265-04/18-Wymiana rurociągu p.poż. Ø 159 od poz.360 do poz.512m w szybie Andrzej III dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” 07:58 15-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD-2265-07/18-Modernizację 2 szt. pól pomiarowych w rozdzielni 6 kV R-1 dla SRK S.A. Oddz. KWK „Boże Dary” 07:56 15-05-2018 Przetargi Szczegóły
KWK A/01/18 Likwidacja 18 obiektów budowlanych 14:49 14-05-2018 Przetargi Szczegóły
KWK K/18A/17/18 Świadczenie całodobowych usług pierwszej pomocy……. 13:55 14-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK J-M-2265-04A/18-Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracow.KWK Jas-Mos 13:54 14-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-17/18-Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne złoża”Makoszowy” w związku z zamierzoną zmianą pozimu odwadniania 13:49 14-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/CZOK -2265-11/18 – „Dostawa lutni” 13:48 14-05-2018 Przetargi Szczegóły