Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/NZ/KWK W II-2265-04/18„Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu w KWK „Wieczorek II” w 2018r” 12:21 12-07-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK J–M – 2265–11/18 – „Wykonanie badań i pomiarów specjalistycznych maszyn wyciągowych dla SRK S.A. Bytom w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” w roku 2018” 11:09 12-07-2018 Przetargi Szczegóły
KWK B/03/18 Przebudowa budynku mieszkalnego…….. 10:15 12-07-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/CZOK-2265-14A/18-Dostawę noszy dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń 08:58 12-07-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/BZ-2265-19/18Kompleksowa usługa przeprowadzki sprzętu i wyposażenia biur z pomieszczeń Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA na Woli z ulicy Kopalnianej 10 oraz z Tychów z ulicy Bałuckiego 4 do Katowic ul. Szopienicka 58. 14:43 11-07-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-33/18 – Remont pomp zatapialnych typu: P1BA, P2BA, P3CC… 14:23 11-07-2018 Przetargi Szczegóły
KWK M/06/18 – Likwidacja wybranych obiektów infrastruktury na powierzchni w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu 13:58 11-07-2018 Przetargi Szczegóły
KWK W/02/18 Wykonanie 7 tam izolacyjnych ze środków mineralnych i 1 tamy murowej w celu realizacji procesu likwidacji części podziemnej w SRK S.A. Oddział Katowice KWK „Wieczorek I” i KWK „Wieczorek II”. 13:56 11-07-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD– 2265 –16A/18 „Legalizacja i remont przyrządów pomiarowych dla określenia własności fizyko-chemicznych powietrza kopalnianego” dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary”: Część I. „Legalizacja i remont ręcznego anemometru wirnikowego RAW”. Część II. „Legalizacja poprzez wzorcowanie termometrów mechanicznego Psychrometru Assmana” 13:15 11-07-2018 Przetargi Szczegóły
KWK K-J/05/18- „Likwidacja obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami, dla SRK S.A. Oddziału KWK „Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu.” CZĘŚĆ I , CZĘŚĆ II 12:55 11-07-2018 Przetargi Szczegóły