Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/NZ/KWK M-2265-68/18/19 „Dostawa oleju napędowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku” 07:06 14-12-2018 Przetargi Szczegóły
Dostawa spalinowej zamiatarki wielofunkcyjnej z funkcją odśnieżania dla SRK S.A. w Bytomiu, Oddział KWK „Śląsk” 10:29 13-12-2018 Przetargi Szczegóły
Dostawa komputera przenośnego dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” w Rudzie Śląskiej 10:08 13-12-2018 Przetargi Szczegóły
PRZZ/0896-1 – Dostawa wyposażenia sali szkoleniowej dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju 07:44 13-12-2018 Przetargi Szczegóły
KWK W II/06/18- „Wykonanie projektu technicznego likwidacji wraz z kosztorysem inwestorskim budynku łaźni, lampowni i cechowni kopalni przy szybie Roździeński w SRK S.A. Oddział Katowice KWK „Wieczorek II” oraz wykonanie projektu technicznego likwidacji wraz z kosztorysem inwestorskim budynku łaźni, budynku lampowni oraz budynku administracyjnego przy szybie Pułaski w SRK S.A. Oddział Katowice KWK „Wieczorek II”.” 12:24 12-12-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M–2265–63/18/19 Świadczenie usług serwisowych kolejek własnych produkcji FAMUR S.A. – Systemy Transportowe PIOMA eksploatowanych w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019r. 14:29 11-12-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK J-M-2265-24/18/19 „Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu Zdroju.” 14:15 11-12-2018 Przetargi Szczegóły
KWK S/07/18/19 Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO), z wykorzystaniem składników majątkowych Zamawiającego. 14:11 11-12-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/AZM–2265–10/18 Wymiana poziomów i pionów wodno-kanalizacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. Górnych Wałów 31A w Gliwicach dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych 14:05 11-12-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK K – 2265-32/18/19 – Świadczenie usług w zakresie wykonywania awaryjnych remontów elektrycznych pomp zatapialnych dla SRK oddział KWK „Krupiński” w roku 2019 Część I – IV 13:58 11-12-2018 Przetargi Szczegóły