Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
BZ/15/16/17/N – Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów w 2017r. 12:26 16-05-2017 Przetargi Szczegóły
KWK C/05/17 – „Dostawa lin szybowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział KWK „Centrum”…. 12:19 16-05-2017 Przetargi Szczegóły
KWK BD/02/17 – Budowa zbiornika wody p.poż……… 10:46 16-05-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-6/17/18 „Świadczenie usług w zakresie sprzętu ciężkiego” 13:10 11-05-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/65/16/17/N – „Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych, remontów oraz pogotowia awaryjnego dla maszyn wyciągowych” na 2017rok dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. 08:49 10-05-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-02/17 „Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych, remontów oraz pogotowia awaryjnego dla maszyn wyciągowych…” 14:42 09-05-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-05/17Wykonanie kontroli stanu technicznego obmurza szybów wentylacyjnych nieuzbrojonych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK Makoszowy”. 14:30 09-05-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-07/17 – Świadczenie usług serwisowych kolejek podwieszanych własnych typu BEVEX 70… 14:11 09-05-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-9/17 „Pomiary deformacji Terenu Górniczego „Bytom – Centrum 1″, pomiary na terenie zakładu górniczego KWK Centrum i pomiary urządzeń wyciągowych” 14:02 09-05-2017 Przetargi Szczegóły
KWK C/WR/03/16/17 – Rozszerzenie zakresu umowy o Oddziały KWK „Wieczorek I”, KWK „Krupiński” oraz KWK „Rozbark V” na zadanie: „Świadczenie usług związanych z ratownictwem górniczym oraz zapewnienie badań, kursów, szkoleń ratowników i osób dozoru dla oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2017 roku. 13:05 05-05-2017 Przetargi Szczegóły