Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK M/13/18 Wykonanie badania stanu technicznego…… 14:01 25-10-2018 Przetargi Szczegóły
KWK J-M/17/18/19 Świadczenie usług serwisu technicznego, napraw bieżących, przeglądów okresowych oraz dostawa części zamiennych, podzespołów, zespołów do urządzeń elektrycznych w stacjach wentylatorów głównych Jas IV i Jas VI dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas – Mos” w Jastrzębiu Zdroju. 13:41 25-10-2018 Przetargi Szczegóły
PRZZ/0541-1 Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 12:47 25-10-2018 Przetargi Szczegóły
Sprawdzenie układu sterowania przekaźnikowego w maszynie wyciągowej szyb „Roździeński przedział skipowy” będącej w eksploatacji Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II” 12:25 25-10-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK S–2265–26/18 Remont baterii akumulatorowej typu SBS-5 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Śląsk” 12:11 25-10-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK–2265–14/18 Remont, naprawa dachu budynku archiwum w Zabrzu przy ul. Sikorskiego 4 dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji 11:55 25-10-2018 Przetargi Szczegóły
KWK C/17A/18/19 „Budowa rurociągu głównego odwadniania ……. 11:51 25-10-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK J-M-2265-20/18/19 Wykonanie usług rzeczoznawczych i specjalistycznych w zakresie badań górniczych wyciągów szybowych i ich elementów dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w roku 2019. 11:48 25-10-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK K -2265-30/18/19 – Świadczenie usług polegające na zimowym utrzymaniu kopalnianych dróg, chodników, placów i parkingów w sezonie 2018/2019 11:27 25-10-2018 Przetargi Szczegóły
Remont i legalizacja psychrometrów Assmanna dla SRK S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” w 2019 roku. 13:40 24-10-2018 Przetargi Szczegóły