Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/KWK BD– 2265 -09/17 Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w drodze krajowej nr 86 na długości 990m w km od 9,018 do 10,008 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” 10:50 30-08-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK W-2265-05/17 Dostawa środków ochrony indywidualnej….. 11:10 29-08-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-26/17 – „Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku z zakończenie i zmianą poziomu odwadniania likwidowanego zakładu górniczego SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” z siedzibą w Bytomiu” 10:25 24-08-2017 Przetargi Szczegóły
KWK C 14/ 17- „Opracowanie instalacji rurociągowej do zatłaczania zaczynów popiołowo-wodnych do wyrobisk KWK Centrum z wykorzystaniem urządzenia podsadzkowego przy szybie Staszic, projekt sieci rurociągów niezbędnych do przeprowadzenia pełnej likwidacji wyrobisk górniczych i ograniczenia zagrożenia wentylacyjnego i górniczego dla SRK S.A. Oddziału KWK „Centrum” w Bytomiu” 13:34 23-08-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-40/17 – „Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę pomieszczeń budynku Rachuby zlokalizowanego na terenie SRK S.A. Oddział KWK Centrum w Bytomiu przy ul. Łużyckiej 7 wraz ze zmianą sposobu użytkowania” 12:28 23-08-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK B-2265-07/17„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” 11:34 23-08-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK J-M-2265-09A/17 – „Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w 2017 r.” 10:23 23-08-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK 12/17/18- „Kompleksowa usługa w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie i w obiektach” dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2018 rok. 08:15 22-08-2017 Przetargi Szczegóły
KWK MY/02/17 Wykonanie prac związanych z rozbiórką….. 12:53 21-08-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK MY-2265-03/17- „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Rekultywacja zbiornika Hubertus w Mysłowicach”. 12:00 21-08-2017 Przetargi Szczegóły