Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK M/18/18/19 Świadczenie usług w zakresie sprzętu ciężkiego na 2019 rok dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. 12:42 06-12-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK S–2265-31/18 Świadczenie usług serwisu wraz z przeglądami okresowymi systemu dyspozytorskiego ZEFIR dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK ,,Śląsk” na lata 2018-2020. 12:40 06-12-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK MY-2265-4/18/19 „Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział w Mysłowicach KWK „Mysłowice” przez kwalifikowane służby ochrony na rok 2019 Zakład A, oraz od 1 czerwca do 31 grudnia 2019 Zakład B.” 12:29 06-12-2018 Przetargi Szczegóły
KWK M/14/18 „Wykonanie projektu technicznego likwidacji wybranych obiektów budowlanych ZPW wraz z kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu” 08:20 06-12-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK S–2265–35/18/19 – Określenie zawartości części niepalnych stałych i masy próbek pobranych przez zamawiającego dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” 12:59 05-12-2018 Przetargi Szczegóły
Dostawa, montaż i uruchomienie Systemu Kontroli Dostępu budynku siedziby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. 12:30 05-12-2018 Przetargi Szczegóły
Dostawa akumulatorów dla KWK Makoszowy w roku 2018 11:31 05-12-2018 Przetargi Szczegóły
Pomiary fizykochemiczne wód dołowych i powierzchniowych, promieniotwórczości wód i osadów wód dołowych, agresywności wód szybowych względem betonu i stali. 11:30 05-12-2018 Przetargi Szczegóły
Dostawa i uruchomienie urządzeń sieciowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. 10:51 05-12-2018 Przetargi Szczegóły
Dostawa i montaż urządzenia zabezpieczającego ups oraz wykonanie prac modernizacyjnych w pomieszczeniu serwerowni dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. 10:50 05-12-2018 Przetargi Szczegóły