Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Pomiary fizykochemiczne wód dołowych i powierzchniowych, promieniotwórczości wód i osadów wód dołowych, agresywności wód szybowych względem betonu i stali. 11:30 05-12-2018 Przetargi Szczegóły
Dostawa i uruchomienie urządzeń sieciowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. 10:51 05-12-2018 Przetargi Szczegóły
Dostawa i montaż urządzenia zabezpieczającego ups oraz wykonanie prac modernizacyjnych w pomieszczeniu serwerowni dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. 10:50 05-12-2018 Przetargi Szczegóły
Wykonanie modernizacji i serwisu systemu monitoringu CCTV dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. 10:49 05-12-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-52A/18/19- Dostawa tkaniny wentylacyjnej – juty technicznej dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku. 09:13 05-12-2018 Przetargi Szczegóły
Opracowanie koreferatu na zwrot kosztów rozbiórki budynku garażu z częścią gospodarczą na nieruchomości położonej w Przyszowicach przy ul. Brzeg 7 08:52 05-12-2018 Przetargi Szczegóły
Opracowanie analizy techniczno-ekonomicznej celowości przeprowadzenia remontu dla niżej wymienionych zadań: a. Budynek mieszkalny i gospodarczy z garażem położone w Paniówkach przy ul. Zwycięstwa 82 b. Budynek mieszkalny położony w Zabrzu przy ul. Rybnej 25 08:46 05-12-2018 Przetargi Szczegóły
Wykonanie operatu wodnoprawnego na wprowadzenie do potoku Czarniawka w km 3+150 ścieków bytowych oraz wód opadowych 08:04 05-12-2018 Przetargi Szczegóły
Wykonanie rocznych badań maszyny wyciągowej typ K6500/1600 szybu „Roździeński” przedział skipowy, wyposażonej w zespół hamulca pneumatycznego typu ZSHP dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”. 10:52 03-12-2018 Przetargi Szczegóły
„Zakup nagrzewnic i grzejników elektrycznych przenośnych” 10:47 03-12-2018 Przetargi Szczegóły