Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK P/01/18 – „Wykonanie pomiarów i badań urządzeń wyciągowych i szybowych, lin, obudów szybowych oraz specjalistycznych badań i napraw urządzeń elektroenergetycznych w roku 2018 dla SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I” Część I: Pomiary i badania urządzeń elektroenergetycznych oraz specjalistyczne badania elementów wyciągowych szybowych wraz z serwisem maszyn wyciągowych . Część II: Lokalizacja uszkodzeń oraz napraw kabli.” 11:40 19-06-2018 Przetargi Szczegóły
KWK C/28/17 – Projekt modernizacji górniczego wyciągu szybowego szybu „Budryk” – przedział wschodni dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” 12:22 16-06-2018 Przetargi Szczegóły
KWK B/02/18 Przebudowa pompowni P1 07:13 15-06-2018 Przetargi Szczegóły
KWK C/06/18 „Remont pomp odwadniających dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ 17:14 14-06-2018 Przetargi Szczegóły
AZM/03A/18/19 – „Świadczenie usług kominiarskich” dla Oddziału w Bytomiu Administracja Zasobów Mieszkaniowych” w tym” Część I: i/lub Część II 12:40 14-06-2018 Przetargi Szczegóły
KWK K/08/18 – „Świadczenie usług serwisowych skrzyń baterii akumulatorowych typu SBS-4 oraz remont ich podzespołów dla potrzeb ruchowych SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” 12:08 14-06-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD-2265-10A/18 Wykonanie „Dokumentacji projektowo-kosztorysowej rekultywacji osadnika centralnego – komory B, wraz z terenami przyległymi dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” 11:28 14-06-2018 Przetargi Szczegóły
KWK BD/08/18- „Wymiana odłączników na podstacji GST 110/6kV Tor I” dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary”. 08:51 14-06-2018 Przetargi Szczegóły
KWK W/WR/05/18/19 – Kompleksowa obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych SRK S.A. przy wykorzystaniu aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem – Oddział KWK „Wieczorek II” 07:16 14-06-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/06/18 Dostawa armatury… 13:49 13-06-2018 Przetargi Szczegóły