Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/NZ/KWK M-2265-60/18 „Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego oraz projektu budowlanego remontu wieży szybu I wraz z kosztorysem oraz przedmiarem robót dla SRK S.A Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu” 08:15 23-11-2018 Przetargi Szczegóły
„Świadczenie usług kompleksowego zabezpieczenia przeciwpożarowego powierzchni Zakładu Górniczego SRK S.A. KWK „Śląsk”. 08:45 21-11-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/BZ-2265-30/18 „Dostawa systemu ITManager do centralnego zarządzania infrastrukturą informatyczną przedsiębiorstwa oraz procesami dostarczania wsparcia usług IT dla SRK S.A.” 12:37 20-11-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK S-2265-33/18 „Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych, okresowych i odbiorów technicznych urządzeń i maszyn w sieciach elektroenergetycznych dla SRK S.A Oddział KWK „Śląsk.” 12:35 20-11-2018 Przetargi Szczegóły
KWK S/06/18 – Likwidacja wybranych obiektów infrastruktury na powierzchni SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” w Rudzie Śląskiej z podziałem na 3 części 11:45 20-11-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M–2265–53/18/19 Świadczenie usług w zakresie medycyny pracy – badań profilaktycznych dla pracowników SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy w 2019 roku. 11:15 20-11-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M–2265–58/18/19 Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu w dni robocze, świąteczne, soboty i niedziele dla Oddziału KWK „Makoszowy” w Zabrzu w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. 11:07 20-11-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK S–2265–24/18 Dostawa materiałów do wzmacniania wyrobisk dla SRK Oddział KWK Śląsk: Część I – Dostawa odrzwi obudowy chodnikowej Część II – Dostawa strzemion obudowy chodnikowej Część III – Dostawa rozpór kompletnych do obudowy chodnikowej Część IV- Dostawa siatek zaczepowych obudowy chodnikowej 10:54 20-11-2018 Przetargi Szczegóły
Dostawa materiałów budowlanych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”. 06:50 20-11-2018 Przetargi Szczegóły
„Dostawa i serwis profesjonalnego alkomatu dowodowego oraz alkomatu bezustnikowego dla SRK S.A. KWK „Wieczorek II” 06:38 20-11-2018 Przetargi Szczegóły