Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK M/10/18 – „Nadbudowa obwałowań rzeki Kłodnicy w km 57+441-58+051 dla SRK S.A. Oddziału KWK Makoszowy”. 12:18 05-11-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-38/18-„Dostawa oleju napędowego PN-EN 590:2013-12E cysterna” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ 11:45 05-11-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/39/18 „Dostawa kołowrotu powietrznego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, Pompownia „Szombierki” 11:24 05-11-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK WII-2265-32/18Kalibracja aparatury sejsmologicznej i sejsmoakustycznej dla SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II” 10:45 05-11-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK S–2265–24A/18 Dostawa materiałów do wzmacniania wyrobisk dla SRK Oddział KWK Śląsk: Część III – Dostawa rozpór kompletnych do obudowy chodnikowej Część IV – Dostawa siatek zaczepowych obudowy chodnikowej 10:14 05-11-2018 Przetargi Szczegóły
KWK K/24/18/19 „Świadczenie usługi utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” w 2019 roku w zakresie energomechanicznym”. 09:39 05-11-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/11A/18 Pomiar geometrii obudowy i elementów…… 09:12 05-11-2018 Przetargi Szczegóły
KWK B/13/18/19 Świadczenie utrzymania ruchu zakładu górniczego SRK S.A. Oddział KWK Brzeszcze Wschód 07:18 05-11-2018 Przetargi Szczegóły
KWK K/18/18 Rozbiórka 7 obiektów budowlanych….. 13:43 02-11-2018 Przetargi Szczegóły
KWK J-M/19/18/19 – „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego na powierzchni  dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu Zdroju: 13:15 02-11-2018 Przetargi Szczegóły