Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
R-C-0029/19 „Świadczenie usług serwisowych kaskady podsynchronicznej górniczego wyciągu szybowego szybu „Witczak” oraz wzbudnic tyrystorowych silników napędowych wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie „Witczak” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” 11:21 07-08-2019 Przetargi Szczegóły
R-C-0030/19 „Dostawa absorbentu sodowo wapniowego i spirytusu do dezynfekcji dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ 10:37 07-08-2019 Przetargi Szczegóły
RO-PI-0025/19 Wykonanie badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy. 10:36 07-08-2019 Artykuł Szczegóły
ZP-JM-0007/19-1 – Dostawa siarczanu sodu (Na2SO4) w postaci płynnej wraz z instalacją do dozowania płynnego siarczanu sodu dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas-Mos” 07:42 07-08-2019 Przetargi Szczegóły
R-WII-0015/19 Zakup wraz z dostawą szczotek węglowych do urządzeń elektrycznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II” 07:28 07-08-2019 Przetargi Szczegóły
R- S–0015/19 Dostawa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP na terenie SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” 07:27 07-08-2019 Przetargi Szczegóły
R-CZOK-0027/19-1-1 Przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych marki Skoda dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. 07:27 07-08-2019 Przetargi Szczegóły
R-MW-0010/19-1-1 – „Dostawa ręcznych anemometrów” 06:45 07-08-2019 Przetargi Szczegóły
R-MY-0001/19-1 Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego oraz projektu budowlanego remontu wieży szybu „Łokietek” wraz z kosztorysem oraz przedmiarem robót dla SRK S.A Oddział KWK „Mysłowice” w Mysłowicach 06:41 07-08-2019 Przetargi Szczegóły
R-K-0010/19 Wykonanie pomiarów rzeczywistych sił oddziaływania naczyń na zbrojenie szybu w górniczych wyciągach szybowych szybów I, II i III w 2019 r. należących do Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna w Bytomiu Oddział w Suszcu Kopalnia Węgla Kamiennego „Krupiński” 14:24 06-08-2019 Przetargi Szczegóły