Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
R-C-0030/19 „Dostawa absorbentu sodowo wapniowego i spirytusu do dezynfekcji dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ 12:44 05-09-2019 Przetargi Szczegóły
R-C-0035/19 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem biurowym dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum 12:43 05-09-2019 Przetargi Szczegóły
R-S-0017/19 Prowadzenie obserwacji sejsmologicznej wraz z interpretacją wstrząsów sejsmicznych w obszarze górniczym SRK S.A. KWK „Śląsk” w latach 2019 – 2021. 12:23 05-09-2019 Przetargi Szczegóły
RO-CZOK-0034/19 – Dostawa zacisków linowych dla Oddziału CZOK 12:18 05-09-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-WII-0006/19 „Wykonanie projektu budowlanego oraz wykonanie robót budowlanych związanych z remontem dachu budynku wpisanego do rejestru zabytków Budynku Biurowego – Dyrekcji i Cechowni przy ul. Szopienickiej 58 w Katowicach w Oddziale Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. KWK „Wieczorek I” i „Wieczorek II” w Katowicach przy ul. Szopienickiej 58: Zadanie 1. Wykonanie projektu budowlanego Zadanie 2. Roboty budowlane związane z remontem dachu” 11:17 05-09-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-KCL-0010/19 „Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym położonym w Bytomiu przy ul. Braci Śniadeckich 2, poprzez wykonanie pionowej rektyfikacji budynku wraz z robotami przygotowawczymi, remontowymi i towarzyszącymi”. 07:15 04-09-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-S-0006/19: Remonty i naprawy silników w 2019 r. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział KWK „Śląsk” 13:49 03-09-2019 Przetargi Szczegóły
R-AZM -0009/19 – Część I: Remont dachu komórek gospodarczych….Część II: Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym… 12:42 03-09-2019 Przetargi Szczegóły
RO-WII-0033/19 Serwis klimatyzatorów typu split dla Oddziału KWK Wieczorek II. 08:25 03-09-2019 Przetargi Szczegóły
RO-KCL-0025/19 – Dostawa detektora wielogazowego dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji 12:06 02-09-2019 Przetargi Szczegóły