Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
AZM/04/17/18 – Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U z 2017r.poz. 220 z późniejszymi zmianami) dla SRK S.A. w Bytomiu dla Oddziału w Bytomiu Administracji Zasobów Mieszkaniowych… 14:41 28-11-2017 Przetargi Szczegóły
KWK K/04/17/18 – Opracowanie: Dodatek nr 5 do dokumentacji geologicznej złoża węgla kamiennego KWK „Krupiński”… 14:37 28-11-2017 Przetargi Szczegóły
KWK C/34/17/18 – „Wykonanie napraw i remontów silników elektrycznych, maszyn elektrycznych oraz zabezpieczenia awaryjnego dla silników maszyn wyciągowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” w roku 2018”. 14:34 28-11-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-48/17 Dostawa narzędzi, elektronarzędzi i narzędzi pneumatycznych, w tym: Część I – Narzędzia różne, Część II – Elektronarzędzia i narzędzia pneumatyczne dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział CZOK w Czeladzi 14:33 28-11-2017 Przetargi Szczegóły
KWK J M/15/17 Dostawa rur stalowych kołnierzowych wraz z osprzętem do montażu dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas – Mos” w Jastrzębiu – Zdroju wraz z transportem Część I: Dostawa rur i kształtek stalowych Część II: Dostawa elementów złącznych Część III: Dostawa uszczelek Część IV: Dostawa elementów zawieszenia rurociągów Część V: Dostawa armatury 13:53 28-11-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD – 2265-17/17- Dostawa rur do zabudowy w szybie II 11:38 28-11-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK C–2265–65/17 Dostawa sprzętu przeciwpożarowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” 11:26 28-11-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK K– 2265 –10/17 Opracowanie dokumentacji budowlanej likwidacji 8 obiektów budowlanych 08:09 28-11-2017 Przetargi Szczegóły
KWK A/07/17/18- Likwidacja szybowej wieży wyciągowej szybu „Chrobry II” wraz z wyposażeniem: Etap I – demontaż wyposażenia wieży, Etap II – rozbiórka wieży dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Anna”. 13:46 27-11-2017 Przetargi Szczegóły
KWK MY/07/17- „Dostawa rur stalowych, elementów złącznych i montażowych do awaryjnego odprowadzania wód dołowych do pompowni głównego odwadniania na poz. 665m”. 12:52 27-11-2017 Przetargi Szczegóły