Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
PRZZ/0736 – Dostawa zegarka jubilackiego 11:56 15-11-2018 Przetargi Szczegóły
PRZZ/0734 Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego – wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej naprawy szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego, na nieruchomości w Mszanie przy ul. Wodzisławskiej 6. 11:22 15-11-2018 Przetargi Szczegóły
Zakup uszczelek do rurociągów stalowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód”. 09:01 15-11-2018 Artykuł Szczegóły
Zakup siatek okładzinowych oraz podkładek blaszanych dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód”. 08:58 15-11-2018 Przetargi Szczegóły
AZM/13/18 Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bytomiu przy ul. Murarskiej 4 będącego wyłączną własnością SRK S.A. 09:37 14-11-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK–2265-17/18/19 Prowadzenie pomiarów i obserwacji makroskopowej na terenie byłego obszaru górniczego „Siersza” w latach 2019-2021 07:45 14-11-2018 Przetargi Szczegóły
KWK B/10/18/19 „Bieżąca konserwacja, udrażnianie i czyszczenie rowów zlokalizowanych na terenie górniczym „Brzeszcze IV” w granicach administracyjnych Gminy Brzeszcze… 07:24 14-11-2018 Przetargi Szczegóły
KWK BD/19/18/19 Roboty górnicze i hydrotechniczne na poziomie 416 m polegające na wykonaniu infrastruktury dołowej w celu grawitacyjnego spływu wody ze zlikwidowanego rejonu „Czułów” SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” 08:18 13-11-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ?KWK W II -2265-25/18-Dostawa pompy pneumatycznej PUMPS 2000 typu DS50S dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddziału KWK „Wieczorek II” 13:54 09-11-2018 Przetargi Szczegóły
Dostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Oddziału SKR KWK „Wieczorek II 11:33 09-11-2018 Przetargi Szczegóły