Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
CZOK/49/17/18 – „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na 2018 rok: Części 1 – 9. 16:41 20-03-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-10A/18-Wykonanie kontroli stanu technicznego obmurza szybów wentylacyjnych nieuzbrojonych 12:12 20-03-2018 Przetargi Szczegóły
KWK K-J/01/18 Świadczenie usług utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego 12:08 20-03-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK-2265-03/17/18 – Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej dla Oddz. CZOK na 2018 rok 14:48 19-03-2018 Przetargi Szczegóły
KWK C/42/17/18 – „Szkolenie pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu w 2018 roku”. 11:04 19-03-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK J-M-2265-04/18- Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników KWK „Jas-Mos” na 2018r 11:16 16-03-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-01/18 Dokumentacje techniczno-kosztorysowe na likwidację obiektów infrastruktury 11:09 15-03-2018 Przetargi Szczegóły
KWK M/15/17/18- „Świadczenie usług krajowego transportu drogowego w zakresie: – samochód dostawczo – osobowy 1-1,4t dyżurny z kierowcą + 5 pasażerów – samochód dostawczy – osobowy 1-1,4t z kierowcą + 2 pasażerów, – samochód dostawczy – osobowy 1-1,4t z kierowcą + 6 pasażerów” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. 11:08 14-03-2018 Przetargi Szczegóły
KWK C/38/17/18 Likwidacja 12 obiektów dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” 13:18 13-03-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK K-2265-14A/17/18Świadczenie usług serwisu i napraw bieżących systemu wspomagania dyspozytora gazometrii typu SWµP-3 w 2018r. dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński”. 10:30 13-03-2018 Przetargi Szczegóły