Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
CZOK/39/18 „Dostawa kołowrotu powietrznego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, Pompownia „Szombierki” 11:24 05-11-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/11A/18 Pomiar geometrii obudowy i elementów…… 09:12 05-11-2018 Przetargi Szczegóły
KWK K/18/18 Rozbiórka 7 obiektów budowlanych….. 13:43 02-11-2018 Przetargi Szczegóły
Wykonanie elektrycznej dokumentacji powykonawczej oraz pomiarów ochrony przeciwporażeniowej na przepompowniach bezobsługowych WN-35 Górna i WN-35 Dolna dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. 09:24 02-11-2018 Przetargi Szczegóły
Kurs p.t. „Dyspozytor gazometrii w zakładach górniczych eksploatujących w II, III, IV kat. zagrożenia metanowego” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu 13:36 31-10-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK K–2265–28/18/19 Serwis lokomotyw dołowych typu Lea BM-12 oraz remonty ich podzespołów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński” w 2019r. 12:16 31-10-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD–2265–30/18 Odbiór i wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu SRK S.A. Oddziału KWK „Boże Dary” w Katowicach. 11:59 31-10-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK K–2265–31/18/19 Odbiór i zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne i wydobywcze pochodzących z SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” wraz z dzierżawą pojemników na rok 2019 11:58 31-10-2018 Przetargi Szczegóły
KWK K/17/18- „Przegląd i remont pięciu dmuchaw typu SPOMAX DR-700T zabudowanych w hali maszyn stacji odmetanowania po przepracowaniu 20 000 godzin dla SRK S.A. w Bytomiu, Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” w 2019 i 2020r.” 11:21 31-10-2018 Przetargi Szczegóły
„Wykonanie remontu, legalizacji i przeglądów przyrządów pomiarowych do pomiarów wentylacyjnych atmosfery kopalnianej dla potrzeb ruchowych dla SRK S.A. w Bytomiu, Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” w 2019 roku”. 10:57 31-10-2018 Przetargi Szczegóły