Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
ZP-WII-0009/19: Świadczenie usług serwisu technicznego, napraw bieżących na stanowiskach pompowych, dostawę częsci zamiennych, podzespołów oraz wykonanie remontów podstawowych (kapitalnych) pomp stacjonarnych typu 25SH47/10 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział KWK „Wieczorek II” w Katowicach 08:58 30-08-2019 Przetargi Szczegóły
R-P -0007/19 – Dostawa materiałów do utrzymania wyrobisk górniczych dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej w tym: Część I – drewno kopalniane (stojaki, połowice) Część II – płótno podsadzkowe Część III – pył kamienny 08:42 30-08-2019 Przetargi Szczegóły
RO-KCL-0028/19 – Wykonanie opinii geologiczno-górniczej dla: 1. nieruchomości położonej w Stanowicach przy ul. Kościelnej 88, 2. nieruchomości położonej w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Kołłątaja 19 08:12 30-08-2019 Przetargi Szczegóły
R-P I-0010/19-Wykonanie „Ekspertyza pozwalająca na określenie docelowego modelu odwadniania SRK S.A. Oddział KWK „Piekary I”. 08:11 30-08-2019 Przetargi Szczegóły
R-MW-0012/19-„Dostawa materiałów drewnianych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Mysłowicach KWK „Mysłowice-Wesoła I”. 08:10 30-08-2019 Przetargi Szczegóły
RO-P-0060-19 Dostawa urządzeń małej mechanizacji (akcesoria spawalnicze) dla SRK S.A. Oddział KWK „POKÓJ I” w Rudzie Śląskiej 08:04 30-08-2019 Przetargi Szczegóły
RO-P-0064-19 Dostawa toreb narzędziowych i narzędzi dla SRK S.A. Oddział KWK „POKÓJ I” w Rudzie Śląskiej 08:02 30-08-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-K-0002/19/1 „ Likwidacja szybu I dla SRK S.A. Oddział KWK Krupiński w Suszcu w roku 2019. 07:59 30-08-2019 Przetargi Szczegóły
R-C -0022/19 – „Dostawa drewna kopalnianego” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ 13:55 29-08-2019 Przetargi Szczegóły
R-BD -0010/19 -1 – „ Naprawa dachu rozdzielni głównej 6 kV dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” 13:51 29-08-2019 Przetargi Szczegóły