Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK C/08A/18 Roboty szybowe …. 09:31 14-05-2018 Przetargi Szczegóły
KWK K-J/01A/18 „Świadczenie usług utrzymania … 07:20 14-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK B-2265-02A/18 Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i remont ogrodzenia na dz. Nr 4536 przy ul. Lipowej 15 w Brzeszczach. 13:16 11-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK C–2265–19/18 Świadczenie usług serwisowych Część I zestawu transportowego z wciągnikami typu PIOMA WJ 30 prod. FAMUR S.A. Część II zestawu transportowego z wciągnikami typu UIK-MZT prod. UiK S.A. Część III ciągnika podwieszonego typu KPCS-148 prod. Becker-Warkop Sp. z o. o. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum 11:14 11-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK B-2265-9/18 Wykonanie „Dokumentacji projektowo-kosztorysowej …. 10:11 11-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-20/18 Odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących ze spalania węgla, lokowanych w wyrobiskach na terenie Oddziału KWK Centrum w Bytomiu 09:19 11-05-2018 Przetargi Szczegóły
KWK C/05/18 – Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, urządzeń ciśnieniowych, urządzeń dźwignicowych oraz urządzeń transportu specjalnego w SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” CZĘŚĆ I – XI 08:12 11-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/CZOK-2265-08/18 „Projekt przebudowy kolektora odprowadzającego wody dołowe… 07:38 11-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/CZOK-2265-15/18 Opracowanie „Projektu akustycznego wykonania … 07:29 11-05-2018 Przetargi Szczegóły
KWK S/01/18 – „Wykonanie 12 tam izolacyjnych o konstrukcji przeciwwybuchowej ze środków mineralnych szybkowiążących w celu realizowania procesu likwidacji części podziemnej w SRK S.A. Oddziału KWK „Śląsk” 13:57 10-05-2018 Przetargi Szczegóły