Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/KWK P-2265-10/17 „Analiza sieci wentylacyjnej wraz z oceną kształtowania się stanu zagrożeń wentylacyjnych dla określonych etapów likwidacji wyrobisk dołowych w 2017r. ” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Pokój I” 11:26 29-09-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C– 2265 –27/17 „Świadczenie usług serwisowych i remontowych przyrządów kontrolno pomiarowych” VI części 11:10 29-09-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-18/17 „Sporządzenie zamiennej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy w Zabrzu pn.: „Nadbudowa obwałowań rzeki Kłodnicy w km 57+431 – 58+105 wraz z przebudowa napowietrznej linii 110 kV w zakresie podwyższenia terenu wokół słupa 29” umożliwiającej złożenie wniosku o zmianę posiadanego pozwolenia na budowę Nr 104/416 wydanego przez Wojewodę Śląskiego dnia 24 sierpnia 2016r..” 11:07 29-09-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-44A/17 Wykonanie badawczego otworu hydrogeologicznego 10:47 29-09-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD– 2265 –12/17 Wykonanie analiz chromatograficznych powietrza kopalnianego dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” 10:40 29-09-2017 Przetargi Szczegóły
KWK J-M/14/17 „Likwidacja 20 obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami dla SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” IV Części 10:37 29-09-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/17/17 Dostawa przewoźnej maszyny wyciągowej……… 12:46 28-09-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/43/17/18 Ubezpieczenie agregatów… 12:23 28-09-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-08/17 „Dostawa środków chemicznych do konserwacji i eksploatacji ratowniczych aparatów regeneracyjnych i ewakuacyjnych dla KWK „Makoszowy” 08:01 28-09-2017 Przetargi Szczegóły
KWK BD/16/17 Likwidacja Szybu „Czułów” wraz z wyposażeniem…. 07:43 28-09-2017 Przetargi Szczegóły