Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK B/07/18 Likwidacja budynku przygotowania podsadzki…. 10:46 23-10-2018 Przetargi Szczegóły
Dostawa pyłu kamiennego – przeciwwybuchowego (20 ton) dla SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II. 09:44 23-10-2018 Przetargi Szczegóły
Wykonanie pomiarów stężeń energii potencjalnej alfa, pomiary ekspozycji na zewnętrzne promieniowanie gamma dla SRK S.A. KWK Makoszowy w 2019 roku. 09:42 23-10-2018 Przetargi Szczegóły
Dostawa gaśnic proszkowych i pianowych dla SRK SA Oddział KWK Wieczorek II. 09:42 23-10-2018 Przetargi Szczegóły
KWK MY/03/18 Wykonanie prac związanych z likwidacją………. 08:22 23-10-2018 Przetargi Szczegóły
Badania ekspertyzowe i pomiary specjalistyczne elementów wyciągów szybowych – Szyb „Pułaski” przedział klatkowy: badanie okresowe zawieszeń liny wyrównawczej wlk. 3 – 2 szt., badanie ekspertyzowe liny wyciągowej nośnej fi 54 mm, całkowita dł. 690 m- 1 szt. oraz badanie 3-letnie kół linowych wraz z osiami – 2 szt. 11:08 19-10-2018 Przetargi Szczegóły
Badania ekspertyzowe i pomiary specjalistyczne elementów wyciągów szybowych Szyb Pułaski Skip: 1) Badanie ekspertyzowe liny wyciągowej nośnej Ø 44 mm długość ciągnienia 439 m – 1 szt. 2) Badanie ekspertyzowe liny wyrównawczej typ SAG 123×29 mm długość całkowita 472 m – 1 szt. 3) Badanie ekspertyzowe zawieszeń nośnych wlk. 4 – 1 szt. Szyb Pułaski Klatka: 4) Badanie liny podczas przewijania – 1 szt. 5) Badanie liny wyciągowej nośnej wyciągu 1-linowego przed zabudową – 1 szt. 11:05 19-10-2018 Przetargi Szczegóły
Wykonanie pomiarów badań elementów wyciągów szybowych dla SRK SA Oddział KWK Wieczorek II – Sz. Pułaski przedział klatkowy i Sz. Giszowiec. 11:03 19-10-2018 Przetargi Szczegóły
Dostawa elementów do zapór przeciwwybuchowych dla SRK SA Oddział KWK Wieczorek II. 11:01 19-10-2018 Przetargi Szczegóły
Sprawdzanie zabezpieczeń dla sieci i urządzeń elektrycznych dla SRK SA Oddział KWK Wieczorek II. 11:00 19-10-2018 Przetargi Szczegóły