Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/KWK M-2265-73/16 Dostawa tkanin wentylacyjnych 14:06 30-12-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-54/16 – Naprawa kabla 6 kV … 14:04 30-12-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-77/16/17 „Świadczenie usług serwisowych ognioszczelnych wyłączników i stacji transformatorowych 13:54 30-12-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-62/16/17 – „Wykonanie kompleksowych usług pralniczych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. 13:53 30-12-2016 Przetargi Szczegóły
KWK C/24/16/N – Likwidacja bud. rozdzielni 6kV przy szybie Jan i bud. wentylatora przy szybie Jan … 09:38 30-12-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/AZM-2265-13/16/17- „Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej substancji mieszkaniowej będącej w 100% własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz budynków biurowych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” 14:49 29-12-2016 Przetargi Szczegóły
KWK BD/27/16/17/N – Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych… 13:15 29-12-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK – 2265-56/16/17 Dostawa gazów technicznych…. 13:15 29-12-2016 Przetargi Szczegóły
KWK/WR/02/16/17/N – „Zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej… 13:05 29-12-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C – 2265 –42/16/17 – Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z… 15:40 28-12-2016 Przetargi Szczegóły