Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK M/06/18 – Likwidacja wybranych obiektów infrastruktury na powierzchni w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu 13:58 11-07-2018 Przetargi Szczegóły
KWK BD/11/18 Likwidacja obiektów powierzchniowych szybu „Czułów”…. 11:29 11-07-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-12A/18 – Dostawa małej mechanizacji Dla SRK S.A. Oddz. KWK „Centrum” – Część I,II i III 08:35 11-07-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/CZOK–2265–20C/18 Modernizacja układu zalewania agregatów głębinowych na pompowni głębinowej „Gliwice” dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. 14:45 10-07-2018 Przetargi Szczegóły
KWK P/04/18 – „Remont budynku użyteczności publicznej przy ul. Hallera 12 w Rudzie Śląskiej – remont przez przedsiębiorcę.” 14:45 10-07-2018 Przetargi Szczegóły
KWK BD/06/18 – Budowa rozdzielni zasilającej na poz. 416m w ramach zadania „Modernizacja systemu głównego odwadniania KWK „Boże Dary” 14:41 10-07-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/22/18 Część V Dostawa armatury 14:28 10-07-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/CZOK -2265-17/18 – „Wykonanie badań i oceny stanu technicznego obudowy szybów” 14:08 10-07-2018 Przetargi Szczegóły
KWK J-M/10/18 Dostawa i montaz oraz przełączenie rurociągu odmetanowiania … 13:19 10-07-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/05/18 Roboty budowlane… 13:18 10-07-2018 Przetargi Szczegóły