Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK BD/09/18 „Wymiana wyłączników w polach dopływowych rozdzielni głównej 6 kV R-1” dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary”. 13:49 10-07-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK W II–2265–06/18 Analiza sieci wentylacyjnej wraz z oceną kształtowania się zagrożenia metanowego oraz wentylacyjno-pożarowego dla określonych etapów likwidacji wyrobisk SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II 13:20 10-07-2018 Przetargi Szczegóły
KWK J-M/10/18 Dostawa i montaz oraz przełączenie rurociągu odmetanowiania … 13:19 10-07-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/05/18 Roboty budowlane… 13:18 10-07-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/14/18 Naprawa rur 12:40 10-07-2018 Przetargi Szczegóły
KWK K/06/18 – Dostawa środków ochrony indywidualnej……… 10:50 10-07-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/CZOK– 2265 –24/18 Dostawa olejów i smarów dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń: Część I: Dostawa olejów Część II: Dostawa smarów Część III: Dostawa oleju elektroizolacyjnego Część IV: Dostawa smaru do gwintów PG Część V: Dostawa oleju do HPR 08:35 10-07-2018 Przetargi Szczegóły
KWK J-M/11/18 – Świadczenie usług w zakresie regeneracji oleju transformatorowego w dwóch transformatorach 16 MVA oraz w transformatorze 25 MVA… 14:21 09-07-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-34/18„Zapewnienie pomocy psychologicznej ratownikom górniczym i poszkodowanym w trakcie akcji ratowniczej i po jej zakończeniu w Oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2018 roku” 12:19 09-07-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK J-M-2265-10/18 Wykonanie badań i pomiarów specjalistycznych wentylatorów głównego przewietrzania i pomp głównego odwadniania dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju w roku 2018. 12:13 09-07-2018 Przetargi Szczegóły