Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK/05/17 Rozbiórka wiaduktów… 08:29 24-11-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-58/17- Wykonanie dokumentacji tech. – kosztorys. 13:39 23-11-2017 Przetargi Szczegóły
KWK BD/09/17 „Dostawa i montaż zestawów pompowych w ramach zadania „Modernizacja systemu głównego odwadniania KWK „Boże Dary” 10:21 23-11-2017 Przetargi Szczegóły
KWK K/05/17/18- „Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. Oddziału KWK „Krupiński” w Suszcu” 10:19 23-11-2017 Przetargi Szczegóły
KWK C/37/17/18 – „Likwidacja szybu „Skarga” w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu” 14:24 22-11-2017 Przetargi Szczegóły
KWK P /05/17 – „Wykonanie pomiarów i badań urządzeń wyciągowych i szybowych, lin, obudów szybowych oraz specjalistycznych badań i napraw urządzeń elektroenergetycznych w roku 2017” Część I,II i III dla Oddziału KWK „Pokój I” 13:02 22-11-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/BZ-2265-40/17 Dostawa terenowego sprzętu geodezyjnego niezbędnego do bieżącej obsługi dla SRK S.A. w Bytomiu. 12:52 22-11-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/46/17/18 – „Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, urządzeń ciśnieniowych oraz urządzeń dźwignicowych w Oddziale Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi w roku 2018” 12:17 22-11-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK B-2265-10/17/18Wykonanie analiz powietrza kopalnianego oraz pomiarów zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze Wschód” w roku 2018. 09:57 22-11-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/45/17/18 Świadczenie usług w zakresie dźwigów specjalistycznych… 08:55 22-11-2017 Przetargi Szczegóły