Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
BZ/09A/18/19 Wycena składników majątku SRK S.A. … Część I: powiaty:….Część II: woj.małopolskie 12:57 28-06-2019 Przetargi Szczegóły
R-BD -0009/19 – „Dostawa materiałów drewnianych dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” 12:54 28-06-2019 Przetargi Szczegóły
R-CZOK -0026/19 – „Dostawa zestawów naprawczych kabli” dla Oddziału CZOK” 12:35 28-06-2019 Przetargi Szczegóły
R-CZOK-0029/19 „Dostawa dwóch baterii akumulatorów zasilających urządzenia centrali telefonicznej i dyspozytorni w pompowni „Pstrowski” dla Oddziału CZOK w Czeladzi” 11:53 28-06-2019 Przetargi Szczegóły
R-CZOK-0027/19 Przeglądy techniczne oraz naprawy samochodów służbowych dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, w tym: Część I – Przeglądy gwarancyjne, techniczne i naprawy samochodów służbowych marki Skoda. Część II – Przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych marki Peugeot. Część III – Przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych marki Opel. Część IV – Przeglądy gwarancyjne, techniczne i naprawy samochodów służbowych marki Renault. 11:36 28-06-2019 Przetargi Szczegóły
R-KCL-0010/19 Wykonanie rozbiórki budynku Baru Rybka znajdującego się na terenie parkingu przy ul. Górniczej w Libiążu wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji 11:35 28-06-2019 Przetargi Szczegóły
R-KCL-0006/19 „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia byłej KWK „Kazimierz – Juliusz” i byłego KHW S.A. na lata 2019 – 2020 dla SRK S.A. Oddziału w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji”. 11:34 28-06-2019 Przetargi Szczegóły
Opinia uprawnionego rzeczoznawcy wraz z opracowaniem w sprawach ruchu zakładu górniczego dla SRK S.A. Oddział w Mysłowicach KWK „Mysłowice-Wesoła I”. 11:27 28-06-2019 Przetargi Szczegóły
R-KCL-0009/19 Rozbiórka byłej kotłowni przy ul. Palińskiego w Bytomiu wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej i geodezyjnej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji. 11:23 28-06-2019 Przetargi Szczegóły
R-S-0011/19 Zakup przyrządów pomiarowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk”, w tym: Część I Zakup przyrządów pomiarowych, Część II Zakup przyrządów pomiarowo – kontrolnych, Część III Zakup wskaźników napięcia, Część IV Zakup przyrządów do pomiarów wielkości elektrycznych, Część V Zakup przyrządu do pomiarów teletechnicznych. 11:22 28-06-2019 Przetargi Szczegóły