Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/NZ/KWK W II-2265-21/18 Opracowanie projektu technicznego likwidacji szybu „Giszowiec” wraz z kosztorysem inwestorskim dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń Oddział KWK „Wieczorek II” w Katowicach 13:55 01-10-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK – 2265–11/18 – „Utrzymanie i konserwacja urządzeń służących do wprowadzania wód drenażowych do potoku Czerwony Strumień w Boguszowie Gorcach” 13:55 01-10-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK C–2265–32A/18 Naprawa nagrzewnic szybu „Budryk” dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum w 2018 roku 13:51 01-10-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD-2265- 33/18Dostawa mierników do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w Katowicach. 12:26 27-09-2018 Przetargi Szczegóły
KWK C/10A/18 Dostawa rur 10:01 27-09-2018 Przetargi Szczegóły
KWK C/15/18/19 Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Oddziału KWK „Centrum” na 2019r. Część I: Dostawa środków ochrony indywidualnej Część II Dostawa odzieży i obuwia roboczego 09:10 27-09-2018 Przetargi Szczegóły
KWK M/11/18- „Likwidacja wybranych obiektów infrastruktury na powierzchni KWK „Makoszowy” w Zabrzu.” 15:04 26-09-2018 Przetargi Szczegóły
KWK BD/07/18 – „Likwidacja obiektów powierzchniowych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Część I – Likwidacja obiektów zlokalizowanych w zachodniej części ZPMW. Część II – Likwidacja budynku płuczki miałowej IV z obiektami ZPMW. Część III – Likwidacja obiektów płuczki III oraz budynku sortowni.” 14:13 26-09-2018 Przetargi Szczegóły
Zakup programu antywirusowego ESET Endpoint Security dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń KWK „Makoszowy” 14:10 26-09-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK A–2265–06/18 Pobieranie prób i analiza odpadów górniczych z terenu zwałowiska „Wrzosy I” położonego w Pszowie przy ulicy Kraszewskiego w celu określenia jakości zabudowanego materiału skalnego dla SRK S.A. Oddział KWK Anna 11:06 26-09-2018 Przetargi Szczegóły