Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK C/10A/18 Dostawa rur 10:01 27-09-2018 Przetargi Szczegóły
KWK C/15/18/19 Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Oddziału KWK „Centrum” na 2019r. Część I: Dostawa środków ochrony indywidualnej Część II Dostawa odzieży i obuwia roboczego 09:10 27-09-2018 Przetargi Szczegóły
KWK M/11/18- „Likwidacja wybranych obiektów infrastruktury na powierzchni KWK „Makoszowy” w Zabrzu.” 15:04 26-09-2018 Przetargi Szczegóły
KWK BD/07/18 – „Likwidacja obiektów powierzchniowych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Część I – Likwidacja obiektów zlokalizowanych w zachodniej części ZPMW. Część II – Likwidacja budynku płuczki miałowej IV z obiektami ZPMW. Część III – Likwidacja obiektów płuczki III oraz budynku sortowni.” 14:13 26-09-2018 Przetargi Szczegóły
Zakup programu antywirusowego ESET Endpoint Security dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń KWK „Makoszowy” 14:10 26-09-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK A–2265–06/18 Pobieranie prób i analiza odpadów górniczych z terenu zwałowiska „Wrzosy I” położonego w Pszowie przy ulicy Kraszewskiego w celu określenia jakości zabudowanego materiału skalnego dla SRK S.A. Oddział KWK Anna 11:06 26-09-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/AZM–2265–6/18 Dostawa mebli biurowych w systemie YAR dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych w Bytomiu dla nowo powstałego Punktu Obsługi Klienta w Sosnowcu przy ul. Dmowskiego 80A w 2018r 13:19 25-09-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK K–2265–26/18 Roboty remontowe rowu melioracyjnego zlokalizowanego w Żorach-Kleszczowie przy ul. Targowej dz. Nr 563/82 dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” 13:14 25-09-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/AZM-2265-7/18 Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul Kuśnierskiej 6A w Katowicach dla SRK S.A. Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych 12:59 25-09-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK W II-2265-20/18 „Wykonanie lokalizacji uszkodzenia, naprawy oraz prób napięciowych po naprawie, linii kablowych zasilających obiekty i urządzenia będące w eksploatacji SRK SA oddział KWK „Wieczorek I” oraz oddział KWK „Wieczorek II” 12:55 25-09-2018 Przetargi Szczegóły