Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
CZOK/59/16/N – „Naprawa kabla 6 kV R-01 pole 28” 23:55 25-11-2016 Przetargi Szczegóły
CZOK/WR/04/16 – „Przebudowa i usuwanie skutków obwału skał stropowych w pochylni odstawczej na odcinku ok. 20 mb – Pompownia „Pstrowski” 13:28 25-11-2016 Przetargi Szczegóły
KWK M/36/16/N “Regeneracja dwóch kompletów 4-linowych zawieszeń 12:48 25-11-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-30A/16 Dostawa łączności ratowniczej 11:26 25-11-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C– 2265 –50/16 – Świadczenie usług na wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego… 11:22 25-11-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-53/16 : Modernizacja systemu przewietrzania 09:01 25-11-2016 Przetargi Szczegóły
KWK BD/22/16/N- „Wykonanie przesłony hydroizolacyjnej wraz z likwidacją otworów drenażowych wokół szybu „Czułów” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Boże Dary”. 14:40 24-11-2016 Przetargi Szczegóły
KWK BD/23/16/N Budowa trasy transportu do pompowni głównej 09:33 24-11-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD – 2265 –14/16 -„Pomiar rzeczywistych sił oddziaływania naczyń wyciągowych na zbrojenie szybu „II” 22:54 23-11-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-38/16- „Dostawa urządzeń małej mechanizacji z napędem elektrycznym i spalinowym” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum, 10:29 23-11-2016 Przetargi Szczegóły