Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/NZ/KWK BD–2265–23A/18 Świadczenie usług związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną z zakresu medycyny pracy dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w latach 2019 – 2020 13:43 18-09-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/CZOK-2265-30B/18- Dostawa żarówek i świetlówek dla Oddziału CZOK 13:40 18-09-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-21A/18-Remont pomieszczeń biurowych w budynku Dyrekcji dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”. 13:39 18-09-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD-2265- 29/18Zakup komponentów oświetlenia i osprzętu elektrycznego dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w Katowicach 13:22 18-09-2018 Przetargi Szczegóły
KWK P/08/18/19 Wykonanie robót szybowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej w górniczym wyciągu szybowym WANDA w 2019 r. – cz. I, II, III, IV 11:58 18-09-2018 Przetargi Szczegóły
KWK/04/18 „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn. Likwidacja negatywnych skutków płytkiego kopalnictwa – Nadleśnictwo Chrzanów, Leśnictwo Podłęże, oddziały leśne: 271, 284, 285 i 263 Etap I: Dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn. Likwidacja negatywnych skutków płytkiego kopalnictwa – Nadleśnictwo Chrzanów, Leśnictwo Podłęże, oddziały leśne: 271, 284, 285 i 263 Etap II: Nadzór autorski dla robót związanych z realizacją etapu I” 10:04 18-09-2018 Przetargi Szczegóły
PRZZ/0352 Zakup elementów (ramek) rusztowania warszawskiego wraz z transportem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu- Zdroju KWK „Jas – Mos”. 09:25 18-09-2018 Przetargi Szczegóły
KWK B/04/18 Likwidacja zagrożenia powodziowego w nieckach bezodpływowych powstałych na terenie górniczym „Brzeszcze IV” w granicach administracyjnych Gminy Brzeszcze 09:05 17-09-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/BZ-2265-16/18- Dostawa kalendarzy na 2019 rok dla SRK S.A. i jej Oddziałów 07:37 17-09-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/CZOK-2265-22/18/19 Wykonywanie analiz fizykochemicznych, radiochemicznych i bakteriologicznych wód kopalnianych, zrzutowych, odbiorników powierzchniowych i osadów dla SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi 11:28 14-09-2018 Przetargi Szczegóły