Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK BD/01/17 Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz…. 11:51 24-03-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/02/17 Wymiana liny nośnej 11:03 24-03-2017 Przetargi Szczegóły
KWK J-M/WR/01/17 – „Odwodnienia terenów bezodpływowych przy pomocy pompowni w rejonie Rowu Mszańskiego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji ul. Chlebowa 22, 44-335 Jastrzębie – Zdrój ”. 10:57 24-03-2017 Przetargi Szczegóły
KWK MY/WR/01/17 „Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego SRK S.A. Oddział KWK „Mysłowice” 10:24 24-03-2017 Przetargi Szczegóły
KWK M/03A/17Wykonywanie usługi inertyzacji w celu profilaktyki p.poż. z wykorzystaniem urządzenia do wytwarzania azotu z powietrza atmosferycznego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. 07:48 24-03-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/WR/02/17/18 „Utylizacja wód kopalnianych, silnie zasolonych, pochodzących z odwadniania Pompowni Stacjonarnej „Dębieńsko” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu. 07:21 24-03-2017 Artykuł Szczegóły
BZ/ZC/01/17 – „Dostawa materiałów biurowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów” 14:30 21-03-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK B-2265-01/17 – „Wymiana zawieszeń nośnych jednolinowych wlk.5 w górniczym wyciągu szybowym Andrzej III przedział zachodni” … 14:03 21-03-2017 Przetargi Szczegóły
KWK A/01/17 – Wykonanie pomiarów i badań elektroenergetycznych oraz szybowych w branży mechanicznej i elektrycznej 14:50 20-03-2017 Przetargi Szczegóły
KWK/14/16/17/N Likwidacja zagrożenia powodziowego w nieckach bezodpływowych 13:35 16-03-2017 Przetargi Szczegóły