Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
PRZZ/0298 – Zakup węży tłocznych p-poż. wraz z transportem dla SRK S.A., Oddział w Jastrzębiu – Zdroju, KWK „Jas-Mos”. 12:40 03-09-2018 Przetargi Szczegóły
KWK S/03/18 Remont kapitalny pompy głównego odwadniania typu OWB-200B/10 08:46 03-09-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK J-M-2265-17/18-Dostawy produktu ubocznego o właściwościach popiołu do wypełniania korków izolacyjnych przeciwwybuchowych, w wyrobiskach górniczych wraz z transportem do SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu-Zdroju, KWK „Jas – Mos”. 13:52 31-08-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK W II-2265-15/18 „Wykonanie remontu wciągników pneumatycznych łańcuchowych PWŁ-10t dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Wieczorek II” 09:24 31-08-2018 Przetargi Szczegóły
PRZZ/0294 – Badania i pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy w SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w 2018r. 09:11 31-08-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK P-2265-14A/18/19„Świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej medycyny pracy związanych z ograniczeniem szkodliwego wpływu pracy na zdrowie pracowników oraz badań psychologicznych dla pracowników SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskie w okresie od 01.01.2019r do 31.12.2020r. 07:39 31-08-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK K-2265-24/18Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem biurowym, niezbędnych do prowadzenia dokumentacji – mierniczo geologicznej i ochrony powierzchni dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Suszcu KWK „Krupiński”. 07:37 31-08-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-38/18-„Dostawa i wymiana wykładziny Modar R-3/Mz koła pędnego maszyny wyciągowej szybu Ia KWK „Makoszowy” 12:18 30-08-2018 Przetargi Szczegóły
KWK B/11/18 Likwidacja elementów urządzenia wyciągowego ….. 12:11 30-08-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK W II–2265–13A/18 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 oraz 20 03 07 z terenu SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II” . 12:11 30-08-2018 Przetargi Szczegóły