Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/NZ/KWK J-M–2265–15/18/19 Kompleksowe świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju 11:53 06-09-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/11A/18 Pomiar geometrii obudowy i elementów…… 10:54 06-09-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK S-2265-17/18/19 Świadczenie usług serwisu, napraw bieżących i remontów części stacyjnej systemu KSP-2 i KSP-2C oraz urządzeń dołowych w 2018 i 2019r. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Śląsk” 10:44 06-09-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK J–M – 2265–11/18 – „Wykonanie badań i pomiarów specjalistycznych maszyn wyciągowych dla SRK S.A. Bytom w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” w roku 2018” 07:53 06-09-2018 Przetargi Szczegóły
KWK K/11A/18 Świadczenie usług dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu” w zakresie: Kompleksowe usługi utrzymania czystości pomieszczeń wewnętrznych oraz części terenu zewnętrznego 13:57 05-09-2018 Przetargi Szczegóły
KWK J-M/12A/18 Remont kapitalny wentylatora …. 12:10 05-09-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/32/18 Dostawa liny wyciągowej …. 10:46 05-09-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK – 2265–11/18 – „Utrzymanie i konserwacja urządzeń służących do wprowadzania wód drenażowych do potoku Czerwony Strumień w Boguszowie Gorcach” 09:26 05-09-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK W – 2265–03/18 – Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń … 08:17 05-09-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD–2265–19A/18 Dostawa materiałów do wzmocnienia odbudowy dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary”, Część I – dostawa stojaków ciernych SV29, Część II – dostawa strzemion SDV29, Część III – dostawa strzemion SDV25. 12:40 04-09-2018 Przetargi Szczegóły