Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/NZ/KWK S–2265–15/18 Określenie zawartości części niepalnych stałych i masy próbek pobranych przez zamawiającego oraz wykonywanie pomiarów zapylenia powietrza na stanowiskach pracy dla SRK S.A. Oddział KWK Śląsk. 12:34 02-08-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK B–2265–13/18 Wykonanie dokumentacji obejmującej rektyfikację pionową budynku mieszkalnego oraz pozostałe remonty w zakresie usunięcia szkód powstałych na skutek ruchu zakładu górniczego (z podziałem na 5 części) dla SKR S.A. Oddział KWK Brzeszcze Wschód 12:30 02-08-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/CZOK-2265-37/18Dostawa przepływomierza radarowego do pomiaru przepływu wody dla SRK S.A. Oddział CZOK. 12:13 02-08-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK S-2265-11/18 – Remont silnika typu SCDdm 134 12:12 02-08-2018 Przetargi Szczegóły
KWK M/04/18 Dokumentacja geologiczna:………….. 12:30 01-08-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/28A/18 – „Dostawa materiałów elektrycznych” w ramach zadania „Modernizacja przepompowni Pp-7 – pompownia „Pstrowski” 08:21 01-08-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK K–2265–19/18 Świadczenie usług remontowych czujników do systemów kontroli zagrożeń metanowych i pożarowych dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” w 2018 r. Część I Świadczenie usług remontowych czujników do systemów kontroli zagrożeń metanowych i pożarowych produkcji firmy HASO S.C. Część II Świadczenie usług remontowych czujników do systemów kontroli zagrożeń metanowych i pożarowych produkcji Zakładu Elektroniki Górniczej Tychy 12:46 31-07-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK W II -2265-05A/18 Dostawa samochodu towarowo -osobowego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział KWK Wieczorek II 12:44 31-07-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/CZOK–2265–33A/18Projekt modernizacji sieci kablowej 6 kV dla SRK S.A. Oddział CZOK. 12:19 31-07-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-34/18„Zapewnienie pomocy psychologicznej ratownikom górniczym i poszkodowanym w trakcie akcji ratowniczej i po jej zakończeniu w Oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2018 roku” 12:17 31-07-2018 Przetargi Szczegóły