Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/NZ/KWK C-2265-30/18 „Dostawa farb, silikonów, szkła wodnego i rozcieńczalników dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” 12:45 12-07-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/21/18 Dostawa części do HPR 12:36 12-07-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK-2265-10/18 Likwidacja wieży ciśnień po byłej KWK Porąbka-Klimontów zlokalizowanej na działce nr 1629/11 w Sosnowcu przy ul. Hubala – Dobrzańskiego Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji 12:33 12-07-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK W II-2265-04/18„Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu w KWK „Wieczorek II” w 2018r” 12:21 12-07-2018 Przetargi Szczegóły
KWK M/06/18 – Likwidacja wybranych obiektów infrastruktury na powierzchni w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu 13:58 11-07-2018 Przetargi Szczegóły
KWK BD/11/18 Likwidacja obiektów powierzchniowych szybu „Czułów”…. 11:29 11-07-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-12A/18 – Dostawa małej mechanizacji Dla SRK S.A. Oddz. KWK „Centrum” – Część I,II i III 08:35 11-07-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/CZOK–2265–20C/18 Modernizacja układu zalewania agregatów głębinowych na pompowni głębinowej „Gliwice” dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. 14:45 10-07-2018 Przetargi Szczegóły
KWK P/04/18 – „Remont budynku użyteczności publicznej przy ul. Hallera 12 w Rudzie Śląskiej – remont przez przedsiębiorcę.” 14:45 10-07-2018 Przetargi Szczegóły
KWK BD/06/18 – Budowa rozdzielni zasilającej na poz. 416m w ramach zadania „Modernizacja systemu głównego odwadniania KWK „Boże Dary” 14:41 10-07-2018 Przetargi Szczegóły