Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/NZ/CZOK-2265-33/18„Projekt modernizacji sieci kablowej 6 kV” dla SRK S.A. Oddział CZOK. 12:16 05-07-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK A-2265-02/18 „Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym i placu położonych przy ul. Rymera 159a w Radlinie” 12:09 05-07-2018 Przetargi Szczegóły
AZM/02/18/19 – „Świadczenie kompleksowej obsługi technicznej i pogotowia awaryjnego w nieruchomościach stanowiących 100% własności SRK S.A….” Część I – II 12:02 05-07-2018 Przetargi Szczegóły
BZ/03/18 Dostawa wody mineralnej 09:23 05-07-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/CZOK-2265-30A/18-Dostawa żarówek i świetlówek dla Oddziału CZOK 13:35 04-07-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK S-2265-12/18 – Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymanie czystości… 12:35 04-07-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/08/18 Część I – Zabudowa i uruchomienie systemu niezwłocznego powiadamiania Część II – Zabudowa i uruchomienie serwera synchronizacji czasu w SRK S.A. Oddział CZOK 12:27 04-07-2018 Przetargi Szczegóły
KWK K/11/18 Świadczenie usług dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu” 09:10 04-07-2018 Przetargi Szczegóły
KWK M/05/18 „Wykonanie badań, odbiorów, pomiarów, obliczeń i regulacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018r.” 07:58 04-07-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/28/18 – „Dostawa materiałów elektrycznych” w ramach zadania „Modernizacja przepompowni Pp-7 – pompownia „Pstrowski” 14:39 03-07-2018 Przetargi Szczegóły