Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK K/08A/18 – „Świadczenie usług serwisowych skrzyń baterii akumulatorowych typu SBS – 4 oraz remont ich podzespołów dla potrzeb ruchowych SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu” 12:14 21-06-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK-2265-5/18 „Rozbiórka budynku byłej stacji transformatorowej w Będzinie ul. Staszica (działka 4/260) dla SRK S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji” 12:09 20-06-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-26/18 „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynkach mieszkalnych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ 12:09 20-06-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD-2265-13A/18 Wykonanie „Dokumentacji projektowo-kosztorysowej naprawy szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego KWK „Boże Dary” w oddziale leśnym 104b Leśnictwa Ochojec obręb Murcki Nadleśnictwa Katowice dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” 12:08 20-06-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK B-2265-9A-18 Wykonanie „Dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu w Wilczkowicach w obszarze ulicy Kolonia i Łąkowa” dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” 12:07 20-06-2018 Przetargi Szczegóły
KWK J-M/09/18 Wzmocnienie obudowy… 10:05 20-06-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/CZOK – 2265 – 30/18- Dostawa żarówek i świetlówek dla Oddziału CZOK 09:20 20-06-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK C–2265–16/18 „Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów, remontów oraz pogotowia awaryjnego w roku 2018 użytkowanych w SRK S.A. Oddział KWK „Centrum“ w Bytomiu dla: Część I – sprężarek, Część II –stacji wentylatorów głównego przewietrzania” 08:43 20-06-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD– 2265 –04A/18 Naprawa i remonty silników elektrycznych dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” 08:42 20-06-2018 Przetargi Szczegóły
KWK C/03B/18 Roboty górnicze …. 08:32 20-06-2018 Przetargi Szczegóły