Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
RO-RY-0020/19 Wypożyczenie sprzętu budowlanego (koparka wraz z operatorem) w celu rozbiórki 6 obiektów budowlanych dla SRK S.A. KWK „Rydułtowy I” 10:34 21-08-2019 Artykuł Szczegóły
R-C-0025/19 „Świadczenie usług serwisowych: Część I : urządzeń łączności i sygnalizacji szybowej typu ECHO, Część II : układów łączności szybowej iskrobezpiecznej typu ITS, Część III : urządzeń łączności szybowej telefonicznej typu TS-32 Część IV : układów łączności szybowej iskrobezpiecznej typu SLS-15 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu.” 09:17 21-08-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-B-0005/19 – Wykonanie robót konserwacyjnych w zbiornikach i rząpiach pompowni wód opadowych położonych na terenie górniczym „Brzeszcze IV” w granicach administracyjnych Gminy Brzeszcze dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział „KWK Brzeszcze-Wschód”. 13:59 20-08-2019 Przetargi Szczegóły
RO-PI-0027/19 „Dostarczenie materiałów biurowych dla Oddziału KWK „Piekary I” 13:18 20-08-2019 Artykuł Szczegóły
RO-PI-0025/19 Wykonanie badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy. 12:26 20-08-2019 Artykuł Szczegóły
ZP-MY-0001/19 – „Wykonanie dokumentacji technicznej – projektów budowlano – wykonawczych (kosztorysami) likwidacji obiektów powierzchniowych wraz z wyposażeniem i przyłączami, wykonanie kosztorysów inwestorskich likwidacji obiektów zakładu B – KWK „Mysłowice” w tym: Część I-IV” 11:43 20-08-2019 Przetargi Szczegóły
R-M-0024/19 Wykonanie prac związanych z kontrolą odcinków liny wyciągowej wyrównawczej stalowo-gumowej w zawieszeniach wraz z wymianą zawieszeń w górniczym wyciągu szybowym szybu I „a” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. 10:46 20-08-2019 Przetargi Szczegóły
RO-AZM-0128/19 Dostawa oprogramowania antywirusowego F-Secure Antivirus (odnowienie subskrypcji i zakup dodatkowych licencji) wraz z asystą techniczną dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych. 10:22 20-08-2019 Przetargi Szczegóły
RO-P-0065-19 Świadczenie usług serwisowych urządzeń łączności szybowej przewodowej wchodzących w skład systemów ITS opartych na centralach telefonicznych typu SLICAN, MICROTEL dla SRK S.A. Oddział KWK „POKÓJ I” 07:29 20-08-2019 Przetargi Szczegóły
RO-P-0039-19 Sprawdzenie psychrometrów aspiracyjnych Assmanna PM-821L 07:13 20-08-2019 Przetargi Szczegóły