Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/NZ/CZOK – 2265 – 30/18- Dostawa żarówek i świetlówek dla Oddziału CZOK 09:20 20-06-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK C–2265–16/18 „Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów, remontów oraz pogotowia awaryjnego w roku 2018 użytkowanych w SRK S.A. Oddział KWK „Centrum“ w Bytomiu dla: Część I – sprężarek, Część II –stacji wentylatorów głównego przewietrzania” 08:43 20-06-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD– 2265 –04A/18 Naprawa i remonty silników elektrycznych dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” 08:42 20-06-2018 Przetargi Szczegóły
KWK C/03B/18 Roboty górnicze …. 08:32 20-06-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD-2265-11A/18 – „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy szkody …” 07:58 20-06-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/CZOK -2265-11/18 – „Dostawa lutni” 07:57 20-06-2018 Przetargi Szczegóły
AZM/05/18 – „Świadczenie kompleksowej usługi polegającej na utrzymaniu porządku i czystości w budynkach mieszkalnych będących wyłączną własnością SRK S.A. oraz utrzymanie porządku i czystości wokół tych budynków położonych na terenie miast Bytom, Ruda Śląska, Gliwice, Zabrze, Lędziny, Chorzów, Radlin, Siemianowice, Katowice” 14:56 19-06-2018 Przetargi Szczegóły
KWK P/01/18 – „Wykonanie pomiarów i badań urządzeń wyciągowych i szybowych, lin, obudów szybowych oraz specjalistycznych badań i napraw urządzeń elektroenergetycznych w roku 2018 dla SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I” Część I: Pomiary i badania urządzeń elektroenergetycznych oraz specjalistyczne badania elementów wyciągowych szybowych wraz z serwisem maszyn wyciągowych . Część II: Lokalizacja uszkodzeń oraz napraw kabli.” 11:40 19-06-2018 Przetargi Szczegóły
KWK C/28/17 – Projekt modernizacji górniczego wyciągu szybowego szybu „Budryk” – przedział wschodni dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” 12:22 16-06-2018 Przetargi Szczegóły
KWK B/02/18 Przebudowa pompowni P1 07:13 15-06-2018 Przetargi Szczegóły