Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/KWK J-M– 2265 –13A/17 Wykorzystanie Przewoźnego Wyciągu Ratowniczego do wykonania kontroli stanu technicznego obmurza szybu wydechowego nieuzbrojonego Jas VI dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” 12:33 31-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-08/17 „Dostawa środków chemicznych do konserwacji i eksploatacji ratowniczych aparatów regeneracyjnych i ewakuacyjnych dla KWK „Makoszowy” 12:21 31-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK W – 2265-07/17- Oprac.projektu tech. likw.szybu „Wschodni” 12:16 31-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-57/17 Serwis systemu monitorowania stanu technicznego wentylatorów… 12:11 31-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-45/17 Dostawa materiałów budowlanych…… 13:58 30-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-15/17 „Dostawa pomp zatapialnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” 09:43 30-10-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/32/17 – „Dostawa armatury” dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń części I-VI 08:28 30-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-25A/17 – „Dostawa materiałów eksploatacyjnych górniczych” 11:41 27-10-2017 Przetargi Szczegóły
KWK J-M/06A/17/18 – „Świadczenie usług serwisu technicznego, napraw bieżących, przeglądów okresowych oraz dostawa części zamiennych, podzespołów, zespołów do urządzeń elektrycznych w stacjach wentylatorów głównych Jas IV i Jas VI” dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” 09:39 27-10-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/42/17 Roboty elektryczne dla SRK S.A. dla Oddziału CZOK 13:58 26-10-2017 Przetargi Szczegóły