Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/NZ/KWK C-2265-14/18 „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynkach mieszkalnych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ 08:16 11-06-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-13/18-„Dostawa dźwigarów szybowych do szybu „Budryk” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ 07:17 11-06-2018 Przetargi Szczegóły
KWK K/05A/18 Wykonanie 56 sztuk otworów badawczych……… 12:24 07-06-2018 Przetargi Szczegóły
KWK MY/01/18- „Dokumentacja techniczna: Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów budowlanych w KWK „Mysłowice” wraz z kosztorysami i przedmiarami robót budowlanych wyszczególnionych obiektów budowlanych.” 11:07 07-06-2018 Przetargi Szczegóły
KWK A/02/18- „Likwidacja szybu „Chrobry I”” 10:49 07-06-2018 Przetargi Szczegóły
KWK B/08/17/18 Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów,napraw…… 12:41 06-06-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK–2265–7/18 Podłączenie budynku archiwum w Zabrzu przy ul. Sikorskiego 4 do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji. 12:32 06-06-2018 Przetargi Szczegóły
KWK J – M/02/18 – Projekt techniczny likwidacji obiektów zakładu przeróbki mechanicznej węgla wraz z kosztorysem inwestorskim dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas – Mos”… Część I, II, III, IV 11:55 06-06-2018 Przetargi Szczegóły
KWK C/02/18 Remont dachu… 11:05 06-06-2018 Przetargi Szczegóły
BZ/ZC/01/18 – „Dostawa materiałów biurowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów” 10:06 06-06-2018 Przetargi Szczegóły