Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
BZ/ZC/01/18 – „Dostawa materiałów biurowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów” 10:06 06-06-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK C–2265–23/18 Dostawa osprzętu i części zamiennych do aparatów W-70, aparatów AU-9E/1 i przetłaczarek tlenu SP-2 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum 08:31 06-06-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK C–2265–19/18 Świadczenie usług serwisowych Część I zestawu transportowego z wciągnikami typu PIOMA WJ 30 prod. FAMUR S.A. Część II zestawu transportowego z wciągnikami typu UIK-MZT prod. UiK S.A. Część III ciągnika podwieszonego typu KPCS-148 prod. Becker-Warkop Sp. z o. o. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum 08:16 06-06-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK C–2265–24/18 Dostawa absorbentu sodowo wapniowego i spirytusu do dezynfekcji dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum 07:49 06-06-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK C–2265–25/18 Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku szkoły – Państwowe Szkoły Budownictwa Zespół Szkół przy ul. Powstańców Śląskich 10 w Bytomiu dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum 07:45 06-06-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK B–2265–06/18 Likwidacja elementów sztucznego dna szybu w szybie Andrzej III na przedziale wschodnim pod poziomem 512m dla SRK S.A. Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze Wschód” 07:39 06-06-2018 Przetargi Szczegóły
KWK C/36/17/18 Dostawa i zabudowa kompletnej maszyny wyciągowej wraz z liną i klatką……. 14:08 05-06-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK B-2265-10/18Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Św. Wojciecha 45 w Brzeszczach – remont przez przedsiębiorcę pt.: Remont oraz zabezpieczenie przeciwwodne (kotwienie) budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w Brzeszczach przy ul. Św. Wojciecha 45 dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” w Brzeszczach”. 12:53 05-06-2018 Przetargi Szczegóły
KWK A/01/18 Likwidacja 18 obiektów budowlanych 12:02 05-06-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK C -2265-04/18 – „Wykonanie naprawy powłoki gumowej lin wyrównawczych stalowo- gumowych typu SAG… 11:34 05-06-2018 Przetargi Szczegóły