Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK B/06/17 – „Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego polegająca na rektyfikacji pionowej na dz. nr 438/7 przy ul. Reymonta 13 w Brzeszczach” 08:12 22-12-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/46/17/18 – „Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, urządzeń ciśnieniowych oraz urządzeń dźwignicowych w Oddziale Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi w roku 2018” 08:05 21-12-2017 Przetargi Szczegóły
KWK P /05/17 – „Wykonanie pomiarów i badań urządzeń wyciągowych i szybowych, lin, obudów szybowych oraz specjalistycznych badań i napraw urządzeń elektroenergetycznych w roku 2017” Część I,II i III dla Oddziału KWK „Pokój I” 14:12 20-12-2017 Przetargi Szczegóły
KWK BD/20/17 – Likwidacja obiektów budowlanych Oddziału KWK „ Boże Dary” : Część I i Część II 09:03 20-12-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M– 2265 –26/17 Analiza zbrojenia szybowego wraz z określeniem możliwych parametrów ruchu górniczego wyciągu szybowego szybu I 08:58 20-12-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK J-M – 2265 –18/17/18 Usługi w zakresie monitoringu zagrożeń radiacyjnych 08:58 20-12-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK K– 2265 –12/17 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem do prowadzenia bieżącej obsługi 08:57 20-12-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/BZ– 2265 –53/17 „Dostawa serwera z oprogramowaniem” 08:57 20-12-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK P–2265–14/17/18 Dostawa pompy OW-100B/9 lub zamiennej dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej 11:37 19-12-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/BZ-48/17/18 Dzierżawa włókna światłowodowego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu 11:36 19-12-2017 Przetargi Szczegóły