Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
ZP-CZOK-0009/19 „Remont naczyń wyciągowych” Część I: Remont skipoklatek – Pompownia Szombierki Część II: Remont elementów nośnych naczyń wyciągowych – wymiana głowicy naczynia wyciągowego – Pompownia Dębieńsko 12:49 30-07-2019 Przetargi Szczegóły
BZ/09A/18/19 Wycena składników majątku SRK S.A. … Część I: powiaty:….Część II: woj.małopolskie 11:27 30-07-2019 Przetargi Szczegóły
R-M-0021/19 Wykonanie legalizacji butli, wymiana uszkodzonych zaworów według wykazu, serwis i wymiana reduktorów typu ZG-1 dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” 11:21 30-07-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-BZ-0001/19-1 Wykonywanie usług geodezyjnych na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w latach 2019-2021 dla 7 części obejmujących: 11:00 30-07-2019 Przetargi Szczegóły
KWK K/33/18/19: „Rozbiórka 8 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A., KWK „Krupiński” Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia.” 11:00 30-07-2019 Przetargi Szczegóły
RO-P-0045-19 Sprawdzenie urządzeń do podawania tlenu dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „POKÓJ I“ w Rudzie Śląskiej 06:54 30-07-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-C-0006/19 Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych w Oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2020 roku w tym: Część I – Zabezpieczenie akcji ratowniczych przez lekarzy, Część II – Zapewnienie opieki psychologicznej w trakcie akcji ratowniczej i po jej zakończeniu 12:18 29-07-2019 Przetargi Szczegóły
R-P-0005/19-1 – Odbiór i zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne pochodzących z terenu SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I” w 2019r. 12:11 29-07-2019 Przetargi Szczegóły
R-P -0006/19 – „Remont pomieszczeń budynku warsztatu elektrycznego na potrzeby funkcjonowania Oddziału w Rudzie Śląskiej … 10:20 29-07-2019 Przetargi Szczegóły
Dostawa polegająca na zakupie paliwa płynnego w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla SRK S.A. Oddział KWK „Mysłowice-Wesoła I” do końca 2019 roku. 10:17 29-07-2019 Przetargi Szczegóły