Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/KWK A-2265-02/17 „Wykonanie projektów technicznych likwidacji 17 obiektów wraz z kosztorysem inwestorskim” dla SRK S.A. Oddział KWK „Anna” w Pszowie. 13:34 14-09-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/33/17/18 – „Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017r. poz. 220 z późn. zm.) na wysokim, średnim i niskim napięciu dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 roku.” 13:06 14-09-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/42/17 Roboty elektryczne dla SRK S.A. dla Oddziału CZOK 12:14 14-09-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/40/17 – „Dostawa kabli i przewodów” – V części 12:12 14-09-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/04/17/18 – „Dzierżawa przetwornicy tyrystorowej dla potrzeb zasilania silnika napędowego maszyny wyciągowej szybu „Kolejowy I” … 10:56 14-09-2017 Przetargi Szczegóły
KWK BD/09/17 „Dostawa i montaż zestawów pompowych w ramach zadania „Modernizacja systemu głównego odwadniania KWK „Boże Dary” 15:03 13-09-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-25A/17 – „Dostawa materiałów eksploatacyjnych górniczych” 13:39 13-09-2017 Przetargi Szczegóły
KWK J-M/06A/17/18 – „Świadczenie usług serwisu technicznego, napraw bieżących, przeglądów okresowych oraz dostawa części zamiennych, podzespołów, zespołów do urządzeń elektrycznych w stacjach wentylatorów głównych Jas IV i Jas VI” dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” 13:24 12-09-2017 Przetargi Szczegóły
KWK M/06A/17 „Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w nawierzchni ulicy Brzeg w Przyszowicach – remont przez przedsiębiorcę” 11:28 12-09-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/29A/17 „Dostawa materiałów do wzmocnienia wyrobisk górniczych dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Część I – Dostawa rozpór obudowy chodnikowej Część II – Dostawa blach okładzinowych do obudowy chodnikowej Część III – Dostawa siatki okładzinowej (zgrzewanej) do obudowy chodnikowej Część IV – Dostawa uchwytów zaciskowych do mocowania siatki naprawczej Część V – Dostawa zestawów naprawczych do obudowy chodnikowej Część VI – Dostawa spoiwa na bazie anhydrytu. 11:50 11-09-2017 Przetargi Szczegóły