Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK/12/18/19- „Świadczenie usług archiwizacji dokumentacji archiwalnej oraz niearchiwalnej na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej, Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji”. 11:39 28-12-2018 Przetargi Szczegóły
KWK/11/18/19 -„Budowa systemu odwodnieniowego niecki bezodpływowej tzw. Niecki Montometu w Piekarach Śląskich i Bytomiu obejmującego wykonanie rowów, zbiornika retencyjnego, wlotu dokowego, przepompowni wód oraz rurociągu grawitacyjnego i tłocznego na terenie miasta Piekary Śląskie – ETAP I”. 13:27 27-12-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/18A/18 „Szycie kompletnych mundurów górniczych dla pracowników SRK S.A. w Bytomiu” 13:21 27-12-2018 Przetargi Szczegóły
KWK BD/18/18/19 Utrzymanie w sprawności ruchowej… 08:38 27-12-2018 Przetargi Szczegóły
PRZZ/1010 – Wyposażenie nieruchomości w 4 pojemniki na odpady komunalne o pojemności do 1200 l wraz z konserwacją, myciem i dezynfekcją dla oddziału SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju, zakład główny przy ul. Górniczej 1 08:36 27-12-2018 Przetargi Szczegóły
BZ/06/18 „Zakup licencji Windows Server User CAL wraz z serwerem, zasilaczem UPS, licencjami oraz usługą wdrożeniową” 12:55 21-12-2018 Przetargi Szczegóły
Wynajem i serwis kabin toaletowych do obsługi przepompowni zlokalizowanych na terenie Zabrza oraz Gminy Gierałtowice. 11:39 21-12-2018 Przetargi Szczegóły
PRZZ/0947 – 241800042 – Prenumerata Dziennika Gazeta Prawna dla SRK S.A. w Bytomiu Oddziału w Dąbrowie Górniczej kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji w 2019 roku 09:54 21-12-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ?KWK K-2265-40/18/19-„Świadczenie usług w zakresie doraźnego udrażniania i czyszczenia ciągów kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, studzienek, rząpi i komór oraz przepustów, przy użyciu urządzenia specjalistycznego typu WUKO dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK ”Krupiński” 2019r.” 08:57 21-12-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M – 2265-52/18/19- Dostawę tkanin wentylacyjnych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku. Część I – juta techniczna, Część II – foliowana tkanina wentylacyjna (czarna). 08:44 21-12-2018 Przetargi Szczegóły