Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
ZP-CZOK-0005/19 – ”Dostawa części do pomp” dla Oddziału CZOK Część I: „Dostawa części do pomp”.- Ruch II Pompownia „Siemianowice” Część II: „Dostawa części do pomp”.- Ruch II Pompownia „Jan Kanty” Część III: „Dostawa części do pomp”.- Ruch II Pompownia „Pstrowski” Część IV: „Dostawa części do remontu pomp PSz”-w ramach zadania „Dostawa części do pomp”- Ruch II Pompownia „Pstrowski” Część V: „Dostawa części do remontu pomp głównego odwadniania”.- Ruch II Pompownia „Szombierki” Część VI: „Dostawa części do remontu pomp WPS150”- w ramach zadania „Dostawa części do remontu pomp głównego odwadniania”.- Ruch II Pompownia „Szombierki” Część VII: „Dostawa części do remontu pomp”.- Ruch II Pompownia „Powstańców Śląskich Bytom I” 14:34 21-08-2019 Przetargi Szczegóły
RO-BD-0035/19 – Dostawa liny stalowej ocynkowanej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w Katowicach 13:26 21-08-2019 Przetargi Szczegóły
R-CZOK-0037/19Świadczenie usług w zakresie sprzętu ciężkiego dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2020 rok 11:25 21-08-2019 Przetargi Szczegóły
RO-RY-0021/19 Odbiór odpadów powstałych po rozbiórce 7 obiektów budowlanych dla SRK S.A. KWK „Rydułtowy I”. 11:00 21-08-2019 Artykuł Szczegóły
RO-RY-0020/19 Wypożyczenie sprzętu budowlanego (koparka wraz z operatorem) w celu rozbiórki 6 obiektów budowlanych dla SRK S.A. KWK „Rydułtowy I” 10:34 21-08-2019 Artykuł Szczegóły
R-C-0025/19 „Świadczenie usług serwisowych: Część I : urządzeń łączności i sygnalizacji szybowej typu ECHO, Część II : układów łączności szybowej iskrobezpiecznej typu ITS, Część III : urządzeń łączności szybowej telefonicznej typu TS-32 Część IV : układów łączności szybowej iskrobezpiecznej typu SLS-15 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu.” 09:17 21-08-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-B-0005/19 – Wykonanie robót konserwacyjnych w zbiornikach i rząpiach pompowni wód opadowych położonych na terenie górniczym „Brzeszcze IV” w granicach administracyjnych Gminy Brzeszcze dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział „KWK Brzeszcze-Wschód”. 13:59 20-08-2019 Przetargi Szczegóły
RO-PI-0027/19 „Dostarczenie materiałów biurowych dla Oddziału KWK „Piekary I” 13:18 20-08-2019 Artykuł Szczegóły
RO-PI-0025/19 Wykonanie badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy. 12:26 20-08-2019 Artykuł Szczegóły
R-M-0024/19 Wykonanie prac związanych z kontrolą odcinków liny wyciągowej wyrównawczej stalowo-gumowej w zawieszeniach wraz z wymianą zawieszeń w górniczym wyciągu szybowym szybu I „a” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. 10:46 20-08-2019 Przetargi Szczegóły