Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Postępowanie 2 11:07 01-06-2018 Artykuł Szczegóły
Postępowanie 11:04 01-06-2018 Artykuł Szczegóły
CZOK/02A/18- „Projekt grawitacyjnego skierowania wód kopalnianych z Pompowni Powstańców Śląskich- Bytom I” Oddziału CZOK, do systemu odwadniania Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch „Bobrek””, Etap II: „Projekt ujęcia i zabezpieczenia dróg spływu wszystkich wód z PS „Powstańców Śląskich- Bytom I” oraz skierowania ich do nowego wyrobiska korytarzowego na poz. 760 m”. 14:11 30-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-15/18Dostawa materiałów do budowy tam, korków i prowadzenia prac profilaktycznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” w tym: Część I: Dostawa piasku do betonu Część II: Dostawa piasku podsadzkowego I klasy 13:03 30-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK S-2265-03/18Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni Zakładu w SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk”. 13:01 30-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK K–2265–12A/18 Doraźne udrażnianie i czyszczenie ciągów kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, studzienek, rząpi i komór oraz przepustów przy użyciu urządzenia specjalistycznego typu WUKO dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” 12:22 30-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD-2265-8/18 Wymiana liny nośnej górniczego wyciągu szybowego szybu „II” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Boże-Dary” w Katowicach. 12:14 30-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK W -2265-02/18 – „ Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników …” 11:37 30-05-2018 Przetargi Szczegóły
KWK K-J/01A/18 „Świadczenie usług utrzymania … 11:36 30-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/AZM -2265-02/18 – „Wymiana pokrycia papowego, przemurowanie kominów, wymiana…” 11:32 30-05-2018 Przetargi Szczegóły