Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/NZ/CZOK– 2265 –12/18 Remont kapitalny rozrusznika ARW2c dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń 09:35 28-05-2018 Przetargi Szczegóły
KWK M/14/17/18 „Dostawa spoiwa mineralno-cementowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018r.” 09:32 28-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK B-2265-07/18Dostawa rur z kołnierzami luźnymi i przyspawanymi pierścieniami dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” w Brzeszczach 13:30 25-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK B-2265-9/18 Wykonanie „Dokumentacji projektowo-kosztorysowej …. 12:58 25-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-31/18 „Pomiar deformacji Terenu Górniczego „Makoszowy II”, obserwacje geodezyjne na terenie zakładu wraz z obiektami podstawowymi – szyb I”. 12:28 25-05-2018 Przetargi Szczegóły
Wstępne ogłoszenie informacyjne 13:40 24-05-2018 Przetargi Szczegóły
KWK C/03A/18 Roboty górnicze …. 10:36 24-05-2018 Przetargi Szczegóły
KWK MY/02/18 – Wykonanie prac związanych z likwidacja obiektów budowlanych powierzchni w KWK „Mysłowice. 07:54 24-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/CZOK– 2265 –10/18 Naprawa i legalizacja przyrządów do pomiaru atmosfery kopalnianej dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń III CZĘŚCI 14:41 22-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/CZOK– 2265 –13/18 „Dostawa łączników do agregatów głębinowych dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” 14:40 22-05-2018 Przetargi Szczegóły