Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/NZ/KWK B-2265-02A/18 Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i remont ogrodzenia na dz. Nr 4536 przy ul. Lipowej 15 w Brzeszczach. 11:28 30-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/CZOK-2265-06/18 „Dostawa przepływomierzy elektromagnetycznych dla Oddziału CZOK” 11:26 30-05-2018 Przetargi Szczegóły
BZ/01/18 Wycena składników majątku…… 11:08 30-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK S – 2265-05/18-Dostawa pyłu kamienno-wapniowego zwykłego dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” 11:36 29-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK B–2265–8B/18 Remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku gospodarczo-garażowego oraz ogrodzenia na dz. Nr 390/2 przy ul. B. Chrobrego 23 w Brzeszczach dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” w Brzeszczach. 14:45 28-05-2018 Przetargi Szczegóły
KWK C/09/18 – Roboty likwidacyjne w szybie „Budryk” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” w tym: Etap I – Likwidacja urządzeń przyszybowych i kieszeni skipowych na poziomie 774m w górniczym wyciągu szybowym szybu „Budryk” – przedział zachodni Etap II – Likwidacja sztucznego dna i zbiornika przepadu poniżej poziomu 774m w górniczym wyciągu szybowym szybu Budryk przedział zachodni wraz z odtworzeniem muru szybowego” 14:21 28-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M – 2265-18A/18-Wyk.projektu wraz z dokumentacja oraz wyceną wymiany części infrastruktury sieci LAN oraz zabud. i montażu serwerów AD dla SRK S.A, Oddz. KWK „Makoszowy” 14:07 28-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/CZOK– 2265 –12/18 Remont kapitalny rozrusznika ARW2c dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń 09:35 28-05-2018 Przetargi Szczegóły
KWK M/14/17/18 „Dostawa spoiwa mineralno-cementowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018r.” 09:32 28-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK B-2265-07/18Dostawa rur z kołnierzami luźnymi i przyspawanymi pierścieniami dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” w Brzeszczach 13:30 25-05-2018 Przetargi Szczegóły