Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/NZ/KWK C-2265-11/18-Świadczenie usług serwisowych kaskady podsynchronicznej….dla SRK S.A. Oddz. KWK „Centrum” 14:14 22-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/CZOK 2265-20A/18 Modernizacja układu zalewania agregatów głębinowych na pompowni głębinowej Gliwice. 12:38 22-05-2018 Przetargi Szczegóły
KWK BD/04/18 – „Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. w 2018r.: 11:46 21-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK K – 2265-14/18 – „Świadczenie usług w zakresie wykonywania prac na terenach zielonych…” 09:53 21-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-09/18 „Pomiary geodezyjne na terenach przemysłowych głównego zakładu górniczego i terenie szybu Witczak KWK „Centrum” wraz z pomiarami urządzeń wyciągowych”dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ 09:09 18-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK K–2265–15/18 Serwis lokomotyw dołowych typu Lea BM-12 oraz remonty ich podzespołów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Krupiński w Suszcu 09:07 18-05-2018 Przetargi Szczegóły
KWK BD/01/18 „Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary”. 13:05 17-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KAK C – 2265 – 12/18 – Dostawa urządzeń małej mechanizacji dla SRK S.A. Oddz. KWK ‚Centrum” 4 części 12:41 17-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/CZOK-2265-04/18 Wymiana przekładników prądowych w polu dopływowym STR 6/0,5/0,4/0,23 kV pompowni głębinowej „Paryż”. 12:40 17-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/CZOK-2265-09/18Dostawa akumulatorów do lamp dla SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi. 12:39 17-05-2018 Przetargi Szczegóły