Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/NZ/KWK BD-2265-03/18 „Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych, remontów oraz pogotowia awaryjnego dla maszyn wyciągowych” w SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w Katowicach. 13:28 15-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK S-2265-2/18 „Zabezpieczenie akcji ratowniczych i profilaktycznych przez lekarzy w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Śląsk” w 2018r”. 12:48 15-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK B – 2265-04/18-Wymiana rurociągu p.poż. Ø 159 od poz.360 do poz.512m w szybie Andrzej III dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” 07:58 15-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK J-M-2265-04A/18-Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracow.KWK Jas-Mos 13:54 14-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-17/18-Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne złoża”Makoszowy” w związku z zamierzoną zmianą pozimu odwadniania 13:49 14-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK-2265-03/18 – „Likwidacja elektroenergetycznej linii przesyłowej Bojszowy” 11:54 14-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK B–2265–8A/18 Remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku gospodarczo-garażowego oraz ogrodzenia na dz. Nr 390/2 przy ul. B. Chrobrego 23 w Brzeszczach dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” w Brzeszczach. 09:45 14-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/CZOK-2265-08/18 „Projekt przebudowy kolektora odprowadzającego wody dołowe… 07:38 11-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/CZOK-2265-15/18 Opracowanie „Projektu akustycznego wykonania … 07:29 11-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/CZOK-2265-07/18Dostawa schodów górniczych metalowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział CZOK w Czeladzi. 13:18 10-05-2018 Przetargi Szczegóły