Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/NZ/KWK BD– 2265 –1A/18 Wykonanie projektu technicznego wraz z kosztorysem inwestorskim infrastruktury dołowej w celu grawitacyjnego spływu wody ze zlikwidowanego rejonu „Czułów” 13:15 10-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK P-2265-05/18Wykonanie przebudowy zasilania 500 V Stacji Uzdatniania Wód Dołowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej. 13:14 10-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK MY– 2265 –1/18 Utrzymanie pozostałych obiektów KWK „Mysłowice” Zadanie: Zabezpieczenie (zamurowanie) drzwi okien budynku maszyny wyciągowej przy szybie „Łokietek” i budynku elektrowni, dla doraźnego zabezpieczenia przed kradzieżami i przystosowanie pomieszczeń w budynku elektrowni na cele posterunku ochrony dla SRK S.A. Oddział w Mysłowicach KWK „Mysłowice” 13:09 10-05-2018 Przetargi Szczegóły
KWK K/05/18 Wykonanie 56 sztuk otworów badawczych….. 12:59 10-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK K-2265-13/18Dostawa dwóch urządzeń peryferyjnych tj. skanera wielkoformatowego oraz plotera wielkoformatowego dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu. 12:57 10-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD–2265–12/18 Przygotowanie do kontroli lin nośnych i wyrównawczych w zawieszeniach górniczego wyciągu szybowego szybu I dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Boże Dary w Katowicach 13:40 09-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK B–2265–03B/18 Naprawienie szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego – remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego i ogrodzenia na dz. nr 475/5 przy ul. Przyłogi 26 w Brzeszczach 12:42 09-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK P-2265-04A/18- Ekspertyza dotycząca analizy stanu deformacji powierzchni terenu w obszarze SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” 08:22 09-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD-2265-04/18 Naprawa i remonty silników elektrycznych 13:53 08-05-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/56/17/18 – Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów i remontów maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych, stacji wentylatorów głównego przewietrzania i sprężarek oraz pogotowia awaryjnego dla w/w urządzeń: 13:14 08-05-2018 Przetargi Szczegóły