Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/NZ/KWK J-M-2265-04A/18-Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracow.KWK Jas-Mos 13:54 14-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-17/18-Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne złoża”Makoszowy” w związku z zamierzoną zmianą pozimu odwadniania 13:49 14-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK-2265-03/18 – „Likwidacja elektroenergetycznej linii przesyłowej Bojszowy” 11:54 14-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK B–2265–8A/18 Remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku gospodarczo-garażowego oraz ogrodzenia na dz. Nr 390/2 przy ul. B. Chrobrego 23 w Brzeszczach dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” w Brzeszczach. 09:45 14-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/CZOK-2265-08/18 „Projekt przebudowy kolektora odprowadzającego wody dołowe… 07:38 11-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/CZOK-2265-15/18 Opracowanie „Projektu akustycznego wykonania … 07:29 11-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/CZOK-2265-07/18Dostawa schodów górniczych metalowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział CZOK w Czeladzi. 13:18 10-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD– 2265 –1A/18 Wykonanie projektu technicznego wraz z kosztorysem inwestorskim infrastruktury dołowej w celu grawitacyjnego spływu wody ze zlikwidowanego rejonu „Czułów” 13:15 10-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK P-2265-05/18Wykonanie przebudowy zasilania 500 V Stacji Uzdatniania Wód Dołowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej. 13:14 10-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK MY– 2265 –1/18 Utrzymanie pozostałych obiektów KWK „Mysłowice” Zadanie: Zabezpieczenie (zamurowanie) drzwi okien budynku maszyny wyciągowej przy szybie „Łokietek” i budynku elektrowni, dla doraźnego zabezpieczenia przed kradzieżami i przystosowanie pomieszczeń w budynku elektrowni na cele posterunku ochrony dla SRK S.A. Oddział w Mysłowicach KWK „Mysłowice” 13:09 10-05-2018 Przetargi Szczegóły