Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK K/05/18 Wykonanie 56 sztuk otworów badawczych….. 12:59 10-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK K-2265-13/18Dostawa dwóch urządzeń peryferyjnych tj. skanera wielkoformatowego oraz plotera wielkoformatowego dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu. 12:57 10-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD–2265–12/18 Przygotowanie do kontroli lin nośnych i wyrównawczych w zawieszeniach górniczego wyciągu szybowego szybu I dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Boże Dary w Katowicach 13:40 09-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK B–2265–03B/18 Naprawienie szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego – remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego i ogrodzenia na dz. nr 475/5 przy ul. Przyłogi 26 w Brzeszczach 12:42 09-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK P-2265-04A/18- Ekspertyza dotycząca analizy stanu deformacji powierzchni terenu w obszarze SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” 08:22 09-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD-2265-04/18 Naprawa i remonty silników elektrycznych 13:53 08-05-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/56/17/18 – Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów i remontów maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych, stacji wentylatorów głównego przewietrzania i sprężarek oraz pogotowia awaryjnego dla w/w urządzeń: 13:14 08-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/BZ-2265–08/18 Wykonanie 60 odwiertów wraz z pomiarem stopnia zagęszczenia i grubości oraz wykonanie badań laboratoryjnych gruntu nasypowego na poziomie środkowej warstwy zagęszczonej i warstwy wierzchniej dla zadania „Rekultywacja osadników mułowych C-I, C-II, C-III, C-IV po byłej KWK „Jan Kanty” w Jaworznie. 12:40 08-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK K-2265-10/18 Odbiór i zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne i wydobywcze pochodzących z SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” wraz z dzierżawą pojemników na rok 2018. 12:09 08-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/CZOK–2265–20/18 Modernizacja układu zalewania agregatów głębinowych na pompowni głębinowej „Gliwice” dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. 13:55 07-05-2018 Przetargi Szczegóły