Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/NZ/BZ-2265–08/18 Wykonanie 60 odwiertów wraz z pomiarem stopnia zagęszczenia i grubości oraz wykonanie badań laboratoryjnych gruntu nasypowego na poziomie środkowej warstwy zagęszczonej i warstwy wierzchniej dla zadania „Rekultywacja osadników mułowych C-I, C-II, C-III, C-IV po byłej KWK „Jan Kanty” w Jaworznie. 12:40 08-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK K-2265-10/18 Odbiór i zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne i wydobywcze pochodzących z SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” wraz z dzierżawą pojemników na rok 2018. 12:09 08-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/CZOK–2265–20/18 Modernizacja układu zalewania agregatów głębinowych na pompowni głębinowej „Gliwice” dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. 13:55 07-05-2018 Przetargi Szczegóły
KWK W/WR/04/18 – „Dostawa energii cieplnej do obiektów SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II” 11:08 04-05-2018 Przetargi Szczegóły
KWK W/WR/02/18 – Dostawa energii cieplnej do obiektów SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” na okres realizacji 2 m-cy 13:38 02-05-2018 Artykuł Szczegóły
KWK W/WR/01/18 – Dostawa energii cieplnej do obiektów SRK S.A. Oddział KWK Śląsk” 13:25 02-05-2018 Artykuł Szczegóły
KWK W/WR/02/18 – „Zakup energii elektrycznej dostarczanej z rozdzielni 6 kV GSZ-GK stanowiącej własność spółki ZEC S.A. Katowice do obiektów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oddział KWK „Wieczorek II”. 13:04 02-05-2018 Przetargi Szczegóły
KWK W/WR/03/18 – „Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II” zasilanego na średnim napięciu z sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. 13:01 02-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/CZOK–2265–02/18 Dostawa zespołu transformatorowego dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. 11:21 02-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD–2265–05/18 Dostawa przyrządów pomiarowych wielogazowych oraz tlenomierzy dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK Boże Dary 11:14 02-05-2018 Przetargi Szczegóły