Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK W/WR/04/18 – „Dostawa energii cieplnej do obiektów SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II” 11:08 04-05-2018 Przetargi Szczegóły
KWK W/WR/02/18 – Dostawa energii cieplnej do obiektów SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” na okres realizacji 2 m-cy 13:38 02-05-2018 Artykuł Szczegóły
KWK W/WR/01/18 – Dostawa energii cieplnej do obiektów SRK S.A. Oddział KWK Śląsk” 13:25 02-05-2018 Artykuł Szczegóły
KWK W/WR/02/18 – „Zakup energii elektrycznej dostarczanej z rozdzielni 6 kV GSZ-GK stanowiącej własność spółki ZEC S.A. Katowice do obiektów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oddział KWK „Wieczorek II”. 13:04 02-05-2018 Przetargi Szczegóły
KWK W/WR/03/18 – „Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II” zasilanego na średnim napięciu z sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. 13:01 02-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/CZOK–2265–02/18 Dostawa zespołu transformatorowego dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. 11:21 02-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD–2265–05/18 Dostawa przyrządów pomiarowych wielogazowych oraz tlenomierzy dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK Boże Dary 11:14 02-05-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK K-J-2265-02/18 „Wykonywanie przełączenia zasilania elektrycznego obiektów kopalnianych bezpośrednio do dystrybutora energii ,,Tauron Dystrybucja” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu Oddział w Sosnowcu KWK „Kazimierz-Juliusz” 41-215 Sosnowiec, ul. Ogrodowa 1” 11:11 02-05-2018 Przetargi Szczegóły
KWK B/01/18 Roboty konserwacyjne pompowni 08:11 02-05-2018 Przetargi Szczegóły
KWK C/07/18-Remont zawieszeń naczyń wyciągowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Część I – Remont czterolinowego zawieszenia naczynia wyciągowego wlk. 3 wraz z blachami trzonowymi dla górniczych wyciągów szybowych – 2 komplety zawieszenia. Część II – Remont jednolinowego zawieszenia naczynia wyciągowego wlk. 5 wraz z trzonem głównym i łącznikiem krzyżowym dla górniczych wyciągów szybowych – 2 komplety zawieszenia. 12:27 30-04-2018 Przetargi Szczegóły